ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน
การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี
การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย
การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย
การแต่งกายชาวเอเซีย
การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป
การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ
แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

การแต่งกายเปอร์เซีย

 (Persain)

การแต่งกายของชาวเปอร์เซีย จะสวม Tunic แล้วสวมเสื้อคลุมทับอีกชั้น หนึ่ง แต่เสื้อคลุม ชาวเปอร์เซียจะเป็นเสื้อที่มีแขนกว้าง และเย็บต่อแขน เป็นผู้ริเริ่มเป็นชาติแรก ชาวบ้านจะสวม เสื้อ ผ้าที่ย้อมด้วยสีแดงจากดอกของต้น Sandix จะได้สีแดงที่เรียกว่า “Sardian red” แต่ถ้าเป็น ข้าราชการชั้น สูงจะอนุญาตให้ใส่เสื้อคลุมที่เรียกว่า “Candys” สีม่วง เหลือง แดง นำ้เงิน และสี ขาว ทำด้วยผ้าไหม ลินิน และขนสัตว์ ส่วนของพระมหากษัตริย์จะใช้สีม่วงและใช้สีขาวและเงิน ทองตกแต่ง ส่วนสีไว้ทุกข์จะใช้สีน้ำตาล

เสื้อ “Candys” จะมีลักษณะเป็นเสื้อที่ตกแต่งด้วยครุยและขนนก ทำด้วยผ้าขนสัตว์ลินิน หรือไหม ซึ่งได้มาจากทางตะวันออก Candys มีลักษณะของแขนเสื้อเป็น Flowing sleeves คือ แขนจะกว้างและยาวมีจับจีบ (pleats) ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือทางด้านหลัง ส่วนเอวจะมีเข็มขัด คาด หรือผูกที่เอวด้านหน้า และด้านหน้าจะมีการจับจีบ Pleats เหมือนสมัยอียิปต์

รองเท้าชาวเปอร์เซียจะสวมถุงเท้าสั้น รองเท้าเป็นหนังนุ่ม ๆ สีเหลือง ต่อมารองเท้าก็มี การประดับประดาด้วยเพชร มุก มากมาย สวมถุงมือ

เครื่องประดับจะเป็นเพชร ทอง มุก เป็นต่างหู สร้อยคอ โดยเฉพาะแหวนจะเป็น สัญลักษณ์ของผู้มีอำนาจ มีนำ้หอม เครื่องแต่งหน้า ผู้หญิงจะแต่งงานเมื่ออายุ 15 ปี

ผู้ชายจะทำผมเป็นลอน นิยมไว้หนวดเคราและมีลักษณะเป็นลอน กษัตริย์จะสวมหมวก (mitre) สีขาว หรือโพกศีรษะแบบ tiara หรือไม่ก็ใช้ผ้าคาดหัวสีน้ำเงินและขาว การโพกผ้าแบบ Tiara และ Mitre ต่อมาก็กลายเป็นการโพกผ้าแบบ Turban เหมือนพวกแขกโพก และเป็นหมวก รูปกรวย (Conical) ส่วนผู้ชายทั่วไปจะโพกผ้าคลุมหัวจนถึงใต้คางและคอด้วยผ้าลินินสีขาว

อาหรับ
มอรอคโค
ยิปซี
อียิปต์
บาบิโลน
ชนชาติอัสสิเรียน
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
เปอร์เซีย (Persain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้