ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน
การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี
การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย
การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย
การแต่งกายชาวเอเซีย
การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป
การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ
แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

THE NORTHERN EUROPEANS CUSTOMES

การแต่งกายBYZANTINE (บาเซ็นไทน์)

บาเซ็นไทน์ เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันทางตะวันออก ทางตะวันตกคือโรม กษัตริย์ จัสติเนียน (Justinian) ได้ให้การสนับสนุนการแต่งกายของชาวบาเซ็นไทน์ โดยให้นำการทอผ้า ของชาวซีเรียนมาทอผ้าเป็นผืน โดยการใช้กระสวยและให้นำเอาตัวไหมและรังไข่จากจีนมาเลี้ยง โดยใช้ใบหม่อนมาเลี้ยง

ชาวบาเซ็นไทน์ มีการแต่งกายผสมผสานกันระหว่างโรมัน และชาวตะวันออก ทั้งหญิงและ ชายจะใส่ชุดทูนิคยาวทรงตรง แขนยาว ทำจากผ้าไหม หรือผ้าลินิน จะมีการทอผ้ายกดอกยกดิ้นทอง

ผู้ชายจะมีเสื้อคลุมที่เรียกวา Mantle เหมือนกับ Toga ของ Roman จะมีแถบริมด้านซ้าย บอกถึงยศฐาบรรดาศักดิ์ ส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อคลุมชุดทูนิคที่เรียกว่า Stola หรือ Pealla จะใช้ คลุมศีรษะด้วย ทั้งหญิงและชายจะกลัดเข็มกลัดที่ไหล่ข้างขวาเป็นเพชรหรือหินสีต่าง ๆ

ชุดทูนิคที่เป็นชุดยาว ต่อมาเป็นชุดสตรียาว เรียก Gunna ชุดทูนิคสั้น เรียกว่า Juppe ใส่กับชุดทูนิคยาวอีกที มีลักษณะแขนยาวเหมือนแขนปีกค้างคาว

ผู้หญิงจะสวมหมวกที่ทำจากผ้าไหมเป็นตาข่าย ปักด้วยเพชร พลอย และแก้วสีต่าง ๆ ตาม Style ของยุโรปตอนกลาง ใส่แหวน ต่างหู เป็นรูปนกคู่ ใช้นำ้หอม

รองเท้าแตะก็ยังใช้อยู่ แต่เท้าจะสวมใส่ด้วยรองเท้าที่ทำจากหนังนุ่มถึงข้อเท้าและตกแต่ง ด้วยทองและมุก

การแต่งกายสมัย Byzantine มีความหรูหรา ฟุ่มเฟือยมาก และนิยมไปจนถึงสมัยกลาง และสมัยฟื้นฟูของยุโรป และยังเป็นพื้น ฐานการแต่งกายของชาวรัสเซียด้วย

BYZANTINE (บาเซ็นไทน์)
สมัยแขกมัว (Moorish or Saracenic Spain)
สมัยฟื้นฟูของสเปน
อิตาเลียน
อังกฤษ
ฝรั่งเศส

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้