ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

» สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน

» การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี

» การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย

» การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย

» การแต่งกายชาวเอเซีย

» การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

» การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

» แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

THE NORTHERN EUROPEANS CUSTOMES

การแต่งกายBYZANTINE (บาเซ็นไทน์)

บาเซ็นไทน์ เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันทางตะวันออก ทางตะวันตกคือโรม กษัตริย์ จัสติเนียน (Justinian) ได้ให้การสนับสนุนการแต่งกายของชาวบาเซ็นไทน์ โดยให้นำการทอผ้า ของชาวซีเรียนมาทอผ้าเป็นผืน โดยการใช้กระสวยและให้นำเอาตัวไหมและรังไข่จากจีนมาเลี้ยง โดยใช้ใบหม่อนมาเลี้ยง

ชาวบาเซ็นไทน์ มีการแต่งกายผสมผสานกันระหว่างโรมัน และชาวตะวันออก ทั้งหญิงและ ชายจะใส่ชุดทูนิคยาวทรงตรง แขนยาว ทำจากผ้าไหม หรือผ้าลินิน จะมีการทอผ้ายกดอกยกดิ้นทอง

ผู้ชายจะมีเสื้อคลุมที่เรียกวา Mantle เหมือนกับ Toga ของ Roman จะมีแถบริมด้านซ้าย บอกถึงยศฐาบรรดาศักดิ์ ส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อคลุมชุดทูนิคที่เรียกว่า Stola หรือ Pealla จะใช้ คลุมศีรษะด้วย ทั้งหญิงและชายจะกลัดเข็มกลัดที่ไหล่ข้างขวาเป็นเพชรหรือหินสีต่าง ๆ

ชุดทูนิคที่เป็นชุดยาว ต่อมาเป็นชุดสตรียาว เรียก Gunna ชุดทูนิคสั้น เรียกว่า Juppe ใส่กับชุดทูนิคยาวอีกที มีลักษณะแขนยาวเหมือนแขนปีกค้างคาว

ผู้หญิงจะสวมหมวกที่ทำจากผ้าไหมเป็นตาข่าย ปักด้วยเพชร พลอย และแก้วสีต่าง ๆ ตาม Style ของยุโรปตอนกลาง ใส่แหวน ต่างหู เป็นรูปนกคู่ ใช้นำ้หอม

รองเท้าแตะก็ยังใช้อยู่ แต่เท้าจะสวมใส่ด้วยรองเท้าที่ทำจากหนังนุ่มถึงข้อเท้าและตกแต่ง ด้วยทองและมุก

การแต่งกายสมัย Byzantine มีความหรูหรา ฟุ่มเฟือยมาก และนิยมไปจนถึงสมัยกลาง และสมัยฟื้นฟูของยุโรป และยังเป็นพื้น ฐานการแต่งกายของชาวรัสเซียด้วย

BYZANTINE (บาเซ็นไทน์)
สมัยแขกมัว (Moorish or Saracenic Spain)
สมัยฟื้นฟูของสเปน
อิตาเลียน
อังกฤษ
ฝรั่งเศส

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย