ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน
การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี
การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย
การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย
การแต่งกายชาวเอเซีย
การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป
การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ
แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

THE NORTHERN EUROPEANS CUSTOMES

การแต่งกายสมัยแขกมัว

 (Moorish or Saracenic Spain)

เป็นสมัยที่ประเทศสเปนอยู่ในความครอบครองของแขกมัว หรือชาวมอสเล็มอยู่ประมาณ 800 ปี การแต่งกายจะมีลักษณะผสมผสานของแขกมัวกับชาวเปอร์เซีย กางเกงที่ใช้มี 3 แบบคือ

  • กางเกงขายาว ทรงตรงรัดขา

  • กางเกงขาบานยาว

  • กางเกงขาพอง และรวมรัดที่ข้อเท้า (Pantaloon)

ผู้หญิงจะสวมกระโปรงสั้น บานและจีบ ยาวแค่เข่า บางครั้งสวมชุดทูนิคยาวคลุมกางเกง หรือกระโปรงอีกที แล้วสวม Hood ซึ่งจะคลุมตลอดศีรษะและไหล่

รองเท้าทั้งชายและหญิงจะสวมรองเท้าแตะเป็นหนังนุ่ม ๆ สีฉูดฉาด หรือหุ้มข้อ

BYZANTINE (บาเซ็นไทน์)
สมัยแขกมัว (Moorish or Saracenic Spain)
สมัยฟื้นฟูของสเปน
อิตาเลียน
อังกฤษ
ฝรั่งเศส

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย