ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

» สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน

» การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี

» การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย

» การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย

» การแต่งกายชาวเอเซีย

» การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

» การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

» แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

THE NORTHERN EUROPEANS CUSTOMES

การแต่งกายสมัยฟื้นฟูของสเปน

เป็นสมัยที่สเปนพ้นจากการยึดครองของแขกมัว เป็นยุคของพระเจ้า Philip ทรงชอบคอ เสื้อที่ตั้งแข็งปกแผ่กว้าง กับกระโปรงทรงบานเป็นสุ่ม รูปแบบจะกางออกทางด้านข้าง ตั้งแต่เอว ลงไป รอบข้อมือมีระบายแผ่กว้าง ทรงผมก็แผ่กว้างตามรูปแบบของกระโปรง รองเท้าจะประดับ ด้วยโบว์หรือดอกกุหลาบ สตรีสวมรองเท้าส้นสูง

BYZANTINE (บาเซ็นไทน์)
สมัยแขกมัว (Moorish or Saracenic Spain)
สมัยฟื้นฟูของสเปน
อิตาเลียน
อังกฤษ
ฝรั่งเศส

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย