ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย

การเข้ามาของพวกโปรตุเกสกับคริสตศาสนา
ความปรารถนาของนักบุญฟรังซิส เซเวียร์
ธรรมทูตคณะโดมินิกันในสยาม
มรณสักขีองค์แรกในแผ่นดินสยาม
สิทธิอุปถัมภ์ศาสนา (Padroado)
ระบบ “ปาโดรอาโด” ของโปรตุเกส
การเข้ามาของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

ธรรมทูตคณะโดมินิกันในสยาม

ธรรมทูตรุ่นแรกที่เข้ามาในประเทศไทยนั้น คือคุณพ่อเยโรนิโม ดาครู้ส และคุณพ่อเซบาสติอาว ดากันโต ทั้งสองท่านเป็นชาวโปรตุเกสจากเมืองกัว คณะโดมินิกัน ท่านทั้งสองถูกส่งมายังประเทศไทยโดยผู้ใหญ่ทางศาสนาคือ คุณพ่อเฟอร์ดินัล ดี ซันตา มารีอา ผู้เป็นเจ้าคณะแห่งมะละกาในสมัยนั้น เราสามารถยืนยันอย่างแน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ จากจดหมายที่ส่งไปยังท่านอธิการใหญ่ของคณะ

เมื่อพูดกันทางประวัติศาสตร์และระยะเวลานั้น วันเดือนปีที่อ้างถึงการเข้ามาของธรรมทูตทั้งสองท่านนั้นไม่ถูกต้อง วันเดือนปีที่ให้ไว้ในหนังสือทุกเล่มและบทความทุกบทที่ค้นคว้าวิจัยกันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1555 (พ.ศ. 2098) นั้นไม่ถูกต้อง วันเดือนปีที่ธรรมทูตรุ่นแรกมาเมืองไทยคือ ค.ศ. 1567 (พ.ศ.2110) ใช้เวลา 1 เดือนในการเดินทาง ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (ค.ศ.1569-1590)ธรรมทูตทั้งสองได้ที่พำนักในแหล่งที่ดีที่สุดในตัวเมือง และได้เริ่มงานช่วยเหลือชาวไทยในทันที พร้อมกับศึกษาภาษาไทยไปด้วยจนสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ด้วยเหตุนี้ท่านทั้งสองจึงสามารถสนทนาและติดต่อสังสรรค์กับชาวไทยได้เอง มีผู้คนเป็นอันมากได้มาเยี่ยมเยือนและติดต่อกับท่านไม่ว่าหญิงชาย ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ แม้กระทั่งพระภิกษุ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงค่อยๆ มีอิทธิพลขึ้น กระทั่งในเขตพระราชฐาน แต่ความนิยมในตัวท่านทั้งสองกลายเป็นดาบสองคม โดยเฉพาะจากพวกมุสลิมที่ต้องการกำจัดธรรมทูตให้พ้นไปจากสยาม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย