ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย

         ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาของยุโรป ทำให้ประเทศโปรตุเกสและประเทศสเปน เป็นสองประเทศมหาอำนาจทางทะเล กะลาสีโปรตุเกสสามารถเดินเรือมาทางเอเชียถึงอินเดีย มะละกา ญี่ปุ่นและจีน เนื่องจากสองประเทศนับถือคริสตศาสนา จึงมีการเผยแผ่ศาสนาในดินแดนที่พบด้วย โดยพระสันตะปาปามอบหน้าที่ในการส่งธรรมทูตให้แก่กษัตริย์ที่พบดินแดนใหม่

การเข้ามาของพวกโปรตุเกสกับคริสตศาสนา
ความปรารถนาของนักบุญฟรังซิส เซเวียร์
ธรรมทูตคณะโดมินิกันในสยาม
มรณสักขีองค์แรกในแผ่นดินสยาม
สิทธิอุปถัมภ์ศาสนา (Padroado)
ระบบ “ปาโดรอาโด” ของโปรตุเกส
การเข้ามาของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย