วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สำนวน

ที่มาของสำนวนไทย

การใช้สำนวนไทยมีความงอกงามมาจากบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยทั้งสิ้น สิ่งแวดล้อมดังกล่าวนั้น นับตั้งแต่ธรรมชาติ พฤติกรรมหรือกิริยาของมนุษย์ อวัยวะต่างๆของร่างกาย เครื่องใช้ไม้สอยและอาหารการกิน ในชีวิตประจำวัน แบบแผนประเพณีและวัฒนธรรม ศาสนา นิทาน ตำนาน วรรณคดีและประวัติศาสตร์ การ ละเล่น กีฬาและการแข่งขัน รวมทั้งสำนวนไทยบางสำนวนก็ยังมีที่มาจากต่างประเทศด้วย มีตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้

สำนวนไทยที่มีที่มาจากธรรมชาติ ได้แก่

กวนน้ำให้ขุ่น
น้ำท่วมทุ่ง
ฝนตกไม่มีเค้า
พลอยฟ้าพลอยฝน
ไฟไหม้ฟาง
ฝนตกขี้หมูไหล
ไม้นอกกอ
เด็ดบัวไม่ไว้ใย
แตงร่มใบ
ต้นไม้ตายเพราะลูก
ไม้ป่าเดียวกัน
หมาหยอกไก่
กาคาบพริก
ไก่โห่
ก้ามใหญ่
งูๆปลาๆ
นกสองหัว
เสือนอนกิน
เขียนเสือให้วัวกลัว
หมาหัวเน่า
วัวลืมตีน
หมีกินผึ้ง
ไส้เดือนถูกขี้เถ้า
แมวไม่อยู่หนูละเลิง
ลิงหลอกเจ้า
ปากหอยปากปู
เสือนอนกิน
เสือซ่อนเล็บ
วัวแก่กินหญ้าอ่อน
ตีงูให้กากิน
นกยูงย่อมมีแววที่หาง
ปลาหมอตายเพราะปาก
ปล่อยปลาไหลลงตม
ดินพอกหางหมู
เล็กพริกขี้หนู
จับปูใส่กระด้ง
กบในกะลา
ไก่แก่แม่ปลาช่อน
เสือนอนกิน
วัวสันหลังหวะ
ไม้ซีกงัดไม้ซุง
มะนาวไม่มีน้ำ
ปากหอยปากปู
ตีงูให้กากิน
ไก่ได้พลอย
ยื่นแก้วให้วานร

สำนวนไทยที่มีที่มาจากพฤติกรรมหรือกิริยาของมนุษย์

นั่งชี้นิ้ว
กัดฟัน
เถียงคำไม่ตกฟาก
ตีฝีปาก
บีบน้ำตา
ตาเป็นมัน
สั่นเป็นเจ้าเข้า
จีบปากจีบคอ

สำนวนไทยที่มีที่มาจากอวัยวะต่างๆของร่างกาย

คอขาดบาดตาย
ใจจืด
ตะโพกสุดเสียงสังข์
มือขวา
ปากหวาน
หัวล้านได้หวี
อกไหม้ไส้ขม
มือสะอาด

สำนวนไทยที่มีที่มาจากเครื่องใช้ไม้สอยและอาหารการกินในชีวิตประจำวัน

เกลือเป็นหนอน
หอกข้างแคร่
ข้าวแดงแกงร้อนน้ำตาลใกล้มด
เค็มเป็นเกลือ
ถือบังเหียน
น้ำตาลใกล้มด
พร้าขัดหลังเล่มเดียว
ล้มหมอนนอนเสื่อ

สำนวนไทยที่มีที่มาจากแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรม

เข้าตามตรอกออกตามประตู
ศิษย์มีครู
สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง
ร้องเพลงในครัวได้ผัวแก่

สำนวนไทยที่มีที่มาจากศาสนา

กรวดน้ำคว่ำขัน
ชั่วชั่งชีดีชั่งสงฆ์
ขนทรายเข้าวัด
ตัดหางปล่อยวัด
อมพระมาพูด
สมภารไม่กินไก่วัด
ชายสามโบสถ์
ปิดทองหลังพระ

สำนวนไทยที่มีที่มาจาก ตำนาน นิทาน วรรณคดี และประวัติศาสตร์

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง
น้ำบ่อน้อย
งอมพระราม
กู้พารา
ศรศิลป์ไม่กินกัน
พระอภัย
ไกลปืนเที่ยง
สิบแปดมงกุฎ
ยักษ์ลักมาลิงพาไป
ฤๅษีแปลงสาร

สำนวนไทยที่มีที่มาจากการละเล่น กีฬา และการแข่งขัน

สู้ยิบตา
วิ่งเป็นไก่ตาแตก
ว่าวติดลม
ว่าวเหลิงลม

สำนวนไทยที่มีที่มาจากสำนวนต่างประเทศ

แกะดำ
จุดยืน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้