วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

แมลง

สิ่งมีชีวิตแสนมหัศจรรย์ที่วิวัฒนาการและปรับตัวให้ก้าวผ่านยุคดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยที่มนุษย์คนแรกของโลกยังไม่ถือกำเนิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน กว่า 400 ล้านปีมาแล้วที่สิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้เกิดขึ้นบนโลก พวกมันมีการปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆที่ทั้งมนุษย์และธรรมชาติสร้างขึ้น อาจด้วยแมลงมีโครโมโซมไม่กี่คู่และส่วนใหญ่มีวงจรชีวิตค่อนข้างสั้นจึงทำให้พวกมันวิวัฒนาการตัวเองได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

400 ล้านปีก่อนแมลงชนิดแรกได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้ การที่มันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างบอบบางเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นๆในยุคเดียวกัน ฟอสซิลของแมลงโบราณจึงหาได้ยากยิ่ง หลักฐานที่พอจะหาได้ คือซากแมลงในอำพัน ซึ่งมีอายุประมาณ 60 ล้านปี

เราพบแมลงได้ในเกือบทุกสภาพแวดล้อมบนโลกใบนี้ แม้แต่ขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ ทั้งในที่ที่มีสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตอย่างแหล่งน้ำพุร้อน บ่อน้ำมันดิบ หรือทะเลสาบน้ำเค็ม นอกจากนี้แมลงยังจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีจำนวนชนิด(species) มากที่สุดในโลก มีการประมาณไว้ว่าในโลก มีแมลงปอ 5,000 ชนิด ตั๊กแตนตำข้าว 2,000 ชนิด ตั๊กแตน 20,000 ชนิด ผีเสื้อ 170,000 ชนิด แมลงวัน 120,000 ชนิด มวน 8,200 ชนิด ด้วง 360,00 ชนิด ผึ้ง ต่อ แตน และมด 110,000 ชนิด ที่จำแนกชื่อแล้ว และเมื่อรวมกับชนิดที่ยังไม่ได้จำแนกชื่อประมาณว่าน่าจะมี 20 ล้าน ถึง 50 ล้านชนิด

สิ่งที่ทำให้แมลงดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาจนถึงปัจจุบัน
กุญแจสำคัญที่ทำให้แมลงสามารถรอดพ้นจากสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนมาได้ในขณะที่สัตว์มากมายหลายชนิดต้องสูญพันธุ์ไป นั่นคือ

  1. ขนาดเล็ก แมลงส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมันจึงได้เปรียบสัตว์อื่นๆที่มีขนาดใหญ่ ทั้งในแง่การกินอาหารและแหล่งหลบซ่อนจากศัตรู ด้วยปริมาณอาหารเพียงเล็กน้อยแมลงสามารถใช้อาหารเหล่านั้นยืดชีวิตได้ยาวนานกว่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ และจากขนาดจิ๋วๆของมัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ และการหลบซ่อนจากศัตรูก็สามารถทำได้อย่างว่องไว
  2. ถิ่นอาศัย แมลงอาศัยอยู่ได้ในทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าที่แห่งนั้นจะมีสภาพแวดล้อมอย่างไร ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น แต่พบว่าในพื้นที่บางแห่งแมลงยังไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ นั่นคือ บริเวณทะเลลึกห่างจากฝั่ง และในมหาสมุทร
  3. มีปีก แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดเดียวที่มีปีก และเป็นสัตว์ประเภทแรกในโลกที่บินได้ ปีกช่วยพาแมลงไปยังแหล่งอาหาร แหล่งขยายพันธุ์ และแหล่งวางไข่ ทำให้จับเหยื่อหรือหลีกหนีศัตรูได้ว่องไว และเมื่อสภาพแวดล้อมโดยรอบไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ แมลงยังใช้ปีกบินอพยพหาถิ่นอาศัยที่เหมาะสมกว่าอีกด้วย
  4. จำนวนชนิด แมลงมีจำนวนชนิดมากกว่าสัตว์อื่นๆบนโลกถึงราว 3 เท่า ถึงแม้จะมีแมลงบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วบ้างก็ตาม แต่ก็ในโลกนี้ก็ยังมีแมลงอยู่อีกหลายร้อยชนิด ทั้งที่มีการจัดจำแนกแล้วและยังไม่สามารถจักจำแนกได้
  5. มีโครงสร้างภายนอกเป็นเกราะแข็ง แมลงมีผนังลำตัวมีลักษณะคล้ายเกราะแข็งป้องกันอันตรายจากภายนอกช่วยไม่ให้กระทบกระเทือนถึงอวัยวะภายใน ผนังนี้ยังช่วยป้องกันสารพิษ เชื้อโรค สิ่งแปลกปลอมต่างๆ และลดการสูญเสียน้ำของร่างกาย ผนังลำตัวของแมลงมีความแข็งแรงสูง แมลงบางชนิดมีผนังลำตัวยื่นยาว หรือมีหนามแหลมสำหรับใช้ต่อสู้และป้องกันตัว แมลงทั่วไปสามารถยกของที่มีน้ำหนัก 50 เท่าของน้ำหนักตัวได้อย่างสบาย เมื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงต่อน้ำหนัก พบว่าแมลงเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงมากกว่าสัตว์มีกระดุกสันหลังทุกชนิด
  6. ความสามารถในการปรับตัว แมลงมีกลไกการปรับตัวและสร้างเครื่องป้องกันตนเองจากศัตรูและภัยธรรมชาติได้เป็นเลิศ หลายชนิดมีขนและหนามแหลมบนลำตัว บางชนิดมีสารพิษ และบางชนิดมีอวัยวะสำหรับต่อย แมลงจำนวนไม่น้อยมีความสามารถในการพรางตัวให้มีสีกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อซ่อนตัวจากศัตรูตามธรรมชาติบางชนิด มีการพัฒนาโครงสร้างและสีสันคล้ายกับสัตว์ร้ายหรือแมลงมีพิษชนิดอื่นเพื่อให้รอดจากการถูกจับเป็นอาหาร
  7. ประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์ แมลงส่วนใหญ่มักมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว มีวงจรชีวิตที่สั้น และวางไข่ได้มากก่อให้เกิดประชากรแมลงจำนวนมหาศาล นอกจากนี้ยังพบการแพร่พันธุ์ที่แสนอัศจรรย์ของแมลงบางประเภทที่สืบพันธุ์โดยต้องผสมพันธุ์เพศผู้ซึ่งพบมากในพวกเพลี้ยอ่อน หรือการที่ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วเพียงหนึ่งฟองสามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้หลายชีวิตที่พบได้ในแตนเบียนหลายชนิด
  8. มีการถอดรูปที่สมบูรณ์แบบ แมลงส่วนใหญ่มีวงจรชีวิต โดยการเจริญเติบโตผ่านระยะไข่(egg) หนอน (larva) ดักแด้(pulpa) และตัวเต็มวัย(adult) โดยตัวเต็มวัยและหนอนมักมีถิ่นอาศัยและแหล่งอาหารที่ต่างกันเพื่อลดการแก่งแย่งแข่งขันกันเอง นอกจากนี้ในระยะดักแด้แมลงจะไม่กินอาหารและทนทานต่อความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี แมลงที่มีการถอดรูปอย่างสมบูรณ์แบบยังสามารถพัมนาและปรับวงจรชีวิตให้สอดคล้องกับปริมาณอาหารและสภาวะแวดล้อมตามฤดูกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

***อ้างอิง
ศานิต รัตนภุมมะ 2550 . กีฏวิทยาแม่บท . ภาควิชากีฏวิทยา , คณะเกษตรศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เชียงใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้