ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ละครใน


ประวัติความเป็นมาของละครใน
ลักษณะวิธีแสดงละครใน
เรื่องที่แสดง
ประเภทของการรำ

การแต่งกาย

เนื่องจากละครในเป็นละครของหลวงและใช้ผู้หญิงแสดง จึงจำเป็นต้องให้ตัวละครสวมเสื้อ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงกล่าวไว้ว่า การคิดแก้ไขแบบแผนเครื่องแต่งตัวละครในนั้น น่าจะมีการแก้ไขเมื่อนางรำของหลวงเป็นเทพบุตร เทพธิดา เล่นจับระบำ จึงนำมาใช้เป็นแบบแผนการแต่งตัวละครผู้หญิงของหลวงสืบมา เครื่องแต่งกายของละครในแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ เครื่องแต่งกายตัวพระ และเครื่องแต่งกายตัวนาง

เครื่องแต่งกายตัวพระ เลียนแบบเครื่องทรงของกษัตริย์ ประกอบด้วย

1. ชฎา
2. ดอกไม้เพชร
3. จอนหู ในวรรณคดี หรือ เรียกว่า กรรเจียก กรรเจียกจร
4. ดอกไม้ทัด
5. อุบะ หรือพวงดอกไม้
6. อินทรธนู
7. แหวนรอบ
8. กำไลแผง ในวรรณคดี เรียกว่า ทองกร
9. พาหุรัด
10. ธำมรงค์
11. ประวะหล่ำ
12. กรองคอในวรรณคดี เรียกว่า กรองศอ
13. ตาบหน้า ในวรรณคดี เรียกว่า ทับทรวง
14. เสื้อ ในวรรณคดี เรียกว่า ฉลององค์
15. สังวาล
16. ตาบทิศ
17. เข็มขัด หรือ ปั้นเหน่ง
18. รัดสะเอว หรือรัดองค์
19. ผ้านุ่ง ในวรรณคดี เรียกว่า พระภูษา
20. สุวรรณกระถอบ
21. ห้อยข้าง หรือเจียรบาด
22. ห้อยหน้า หรือ ชายไหว
23. สนับเพลา
24. กำไลเท้า

เครื่องแต่งกายตัวนาง มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายตัวพระ คือเลียนแบบเครื่องทรงของนางกษัตริย์ ประกอบด้วย

1. มงกุฎ
2. ดอกไม้ทัด
3. จอนหู ในวรรณคดี หรือ เรียกว่า กรรเจียก กรรเจียกจร
4. อุบะ หรือพวงดอกไม้
5. นวมนาง ในวรรณคดี เรียกว่า กรองศอ
6. กำไลสวม ในวรรณคดี เรียกว่า ทองกร
7. แหวนรอบ
8. ประหล่ำ
9. กำไลตะขาบ
10. พาหุรัด
11. ธำมรงค์
12. ผ้าห่มนาง
13. จี้นาง หรือ ตาบทับ ในวรรณคดี เรียกว่า ทับทรวง
14. เสื้อในนาง
15. สะอิ้ง
16. เข็มขัด
17. ผ้านุ่งนาง ในวรรณคดี เรียกว่า ภูษา หรือ พระภูษา
18. กำไลเท้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย