สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ทักษะการเป็นผู้นำ

เพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีการสร้างวิสัยทัศน์
วิธีการสร้างแรงจูงใจกับกลุ่ม
วิธีการดูแลตัวเองเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี

วิธีพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ

เข้าร่วมในหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำ มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านบริหารจำนวนมากในปัจจุบันซึ่งอาจจะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในช่วงสุดสัปดาห์ หรือเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเป็นปี โดยครอบคลุมทักษะต่างๆ ของการเป็นผู้นำ โดยเทคนิคในการฝึกอบรมอาจมีตั้งแต่การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการสมมติบทบาท ไปจนถึงการเล่นเกมที่จำลองสถานการณ์การวิเคราะห์หรือการตัดสินใจ

การเรียนรู้จากประสบการณ์ ให้คิดในเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับวิธีที่คุณจะได้รับประสบการณ์ที่คุณต้องการ ซึ่งวิธีที่จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ของการเป็นผู้นำอย่างแท้จริง คือ เสนอตัวที่จะเป็นผู้ดำเนินโครงการที่ท้าทาย อันจะทำให้พบปัญหาใหม่และไม่ธรรมดามาให้แก้ไข การเข้าร่วมทีมงานข้ามสายงาน เข้าไปมีส่วนร่วมในงานที่หลากหลาย อย่าทำเพียงแค่งานเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา ขอข้อมูลย้อนกลับ (feedback) โดยสอบถามผู้อื่นว่าคุณทำได้ดีเพียงใด เปิดใจรับการวิจารณ์ที่จะเป็นประโยชน์ เลือกที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมหมุนเวียนงาน จะช่วยคุณพัฒนาทักษะด้านการบริหาร ด้านเทคนิค ด้านธุรกิจและด้านการสื่อสารในบทบาทต่างๆ ได้

หาผู้ฝึกสอนที่แท้จริง การเรียนรู้จากผู้อื่นอาจดูเป็นแหล่งที่ดีเลิศในการได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามีทั้งบวกและลบ ผู้ฝึกสอนของคุณควรมีประสบการณ์ที่คุณต้องการ มีความเต็มอกเต็มใจอย่างแท้จริงที่จะช่วยคุณและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณ

เรียนรู้ที่จะปรับใช้รูปแบบต่าง ๆ ของการเป็นผู้นำ กุญแจสำคัญในการได้รับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ คือ ประสานสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกัน รู้ว่าคุณต้องการความรู้ ทักษะและประสบการณ์อะไรบ้าง และวางแผนที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นอย่างบูรณาการ

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย