วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ร่างกายของเรา

5

ตับอ่อน

 (Pancreas)

มีลักษณะคล้ายใบไม้ยาวประมาณ 20-25 ซม. สีแดงหรือสีเทา มีต่อเปิดสู่ส่วนโค้งของดูโอดีนัม ทำหน้าที่เป็นต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อ ผลิตของเหลวได้ประมาณ 2 ลิตร ซึ่งประกอบด้วย
-- น้ำย่อย ซึ่งทำหน้าที่ย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรท และไขมัน
-- โซเดียมไบคาร์บอเนต มีคุณสมบัติเป็นเบส (ด่าง) เพื่อปรับสภาพอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารซึ่งมีสภาพเป็นกรด ให้มีสภาพเป็นกลางหรือเป็นเบสอ่อน ๆ เพื่อจะไม่ทำลายเยื่อบุของลำไส้เล็ก (Villi)

น้ำย่อย (enzyme)

ประกอบด้วย ไทยาลิน ในน้ำลาย เปปซินในกระเพาะอาหาร น้ำย่อยอื่น ๆ ที่ ดูโอดินัม และตับอ่อน

ตัวเร่งปฏิกิริยา (catalize) ประกอบด้วย น้ำ น้ำดีจากตับ กรดเกลือจากกระเพาะ Ca

กระบวนการย่อยอาหาร

การย่อยที่ปาก ได้แก่

 • การเคี้ยว (Mastication) เป็นการย่อยแนบเชิงกล (Machanical Digestion) หมายถึงการเปลี่ยนจากอาาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็ก
 • การกลืน (Deglulutition) เพื่อให้อาหารคลุกเคล้ากับน้ำย่อยส่งลงหลอดอาหารโดยการควบคุมของคอหอย จะมีแผ่นกระดูกอ่อนเรียกว่า “ฝาปิดกล่องเสียง” เมื่ออาหารถึงหลอดอาหารจะถูกบีบผ่านอยางเร็วเรียกว่า “Peristalsis”

ในปากมีการย่อยอาหาร 2 แบบ คือ

 1. เชิงกล (Mechanical Digestion) การทำให้อาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงอย่างรวดเร็ว
 2. เชิงเคมี (Chemical Digestion) การทำให้อาหารเล็กลงช้า ๆ โดยมีน้ำย่อยและน้ำเป็นตัวย่อย

การย่อยเชิงเคมีในปาก น้ำลายจะประกอบด้วยน้ำย่อย Ptyalin หรือ Amylase ทำหน้าที่ย่อยแป้งให้มีโมเลกุลเล็กลงเรียกว่า “เดกซ์ตริน (Dextrin) จากนั้น Dextrin ก็จะย่อยเป็นน้ำตาลมอลโตส กลูโคส ตามลำดับ ดังนี้

Ptyalin
Starch Dextrin 95-99 %
H2O
Ptyalin
Dextrin Maltose 5 %
H2O
Maltase
Maltose Glucose 1 %
H2O

กระบวนการย่อยจะเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของโมเลกุลหรือเรียกว่า “พันธะ” (bond)

การย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร บริเวณใต้เยื่อบุกระเพาะอาหารมีต่อมที่ผลิตของเหลว (Gastric gland) ประกอบด้วย
- กรดเกลือ (HCl ; ไฮโดรคลอริก) ทำหน้าที่ให้โปรตีนสลายตัวเป็นโปรตีนสายสั้นๆ เรียกว่าโพลีเปปไตด์ (Polypeptide)
- เปปซิน (Pepsin) เป็นน้ำย่อยที่ย่อยโปรตีนให้เป็นโปรตีนสายสั้นๆ โดยมีกรดเกลือมาช่วย

Pepsin
Protein Polypeptide
HCl , H2O

- เรนนิน (Rennin) เป็นน้ำย่อยโปรตีนพบในเด็กหรือสัคว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุน้อยโดยทำงานร่วมกับโปรตีนย่อยโปรตีนที่อยู่ในนมเรียกว่า “เคซีน (Casein)” จากนั้นก็จะมีแคลเซียมช่วยให้เคซีนเล็กลงไปเรียกว่า “พาราเคซีน (Paracasein)”

 

Rennin
Milk Casein
HCl, H2O
Rennin
Casein Paracasein HCl, H2O, Ca
Pepsin
Paracasein Amino acid
HCl, H2O

- สารเมือก (Mucus, Secretion) ทำหน้าที่หล่อลื่นอาหารหรือเคลือบผิวกระเพาะอาหารเพื่อป้องกันกรดไม่ให้กระเพาะอาหารถูกทำลาย

สาเหตุที่ผิวกระเพาะอาหารไม่ถูกทำลาย

 • เนื่องจากผิวกระเพาะเป็นเซลล์มีชีวิต จึงไม่สามารถยับยั้งการทำลายหรือ ถ้าถูกทำลายก็จะสามารถสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเพราะเป็นเซลล์มีชีวิต
 • ผิวกระเพาะมีสารเมือกซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการกัดกร่อนของกรดเกลือ

วิธีที่จะไม่ทำให้กระเพาะอาหารถูกทำลาย

- กินอาหารให้ตรงเวลา
- ไม่รับประทานอาหารสลัด เช่น เปรี้ยวจัด เค็มจัด เผ็ดจัด
- ไม่กินยาแก้ปวดขณะท้องว่าง
- ไม่ดื่มอาหารที่มีแอลกอฮอล์
- ลดความเครียด (Stress)
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ไม่รับประทานอาหารที่หยาบหรือแข็ง

การย่อยอาหารที่ลำไส้เล็ก สารต่างๆ ที่ได้มาได้จาก

 1. ตับอ่อน (Pancreas) ได้แก่ น้ำย่อยโปรตีน, คาร์โบไฮเดรท เรียกว่า Pancreatic juice
 2. ตับ สารที่หลั่งออกมาคือ น้ำดี (Bile salt) มีสีเขียวแกมเหลืองใสรสขมจัด pH 7-8 ประกอบด้วย โซเดียมหรือโปแตสเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3 ,KHCO3) มีหน้าที่ ทำให้ไขมันแตกตัว ปรับ pH ของอาหารให้มีสภาพเป็นเบสอ่อน ๆ ช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน และเป็นยาระบายช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้น
 3. หลั่งมาจากลำไส้เล็กโดยตรง บริเวณดูโอดินัม เรียกว่า Intestinal juice ตับอ่อนสร้าง Panereatic juice มีสีใสประกอบด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งมีสภาพเป็นเบส มี pH = 7-8 ได้แก่
  - Amylase ทำหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรท เป็น Dextrin และ Disaccharide และ Glucose
  Amylase Amylase Amylase
  Starch Dextrin Disaccharide Glucose
  H2O H2O H2O

  - ทริปซิน (Trypsin) ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนและ Polypeptide ที่มาจากกระเพาะอาหารให้มีโมเลกุลเล็กลงจรเป็น Dipeptide หรือกรด Amino ในที่สุด

  Trypsin Trypsin Trypsin
  Protein Polypeptide Dipeptide Amino acid
  H2O H2O H2O

  - ไครโมคริปซิน (Chrymotrypsin) ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนหรือ Polypeptide ให้เป็น Dipeptide
  Chrymotrypsin
  Protein Polypeptide Dipeptide
  H2O

  - คาร์บอกซีเปปติเดส (Carboxypeptidase) ย่อย Polypeptide
  Carboxypeptidase
  Protein Polypeptide Dipeptide
  H2O

  - ไลเปส (Lipase) ทำหน้าที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล การย่อยจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีน้ำดีทำ ให้ไขมันแตกตัวเสียก่อน
  bile salt(น้ำดี)
  Lipid Emulsifier (ไขมันแตกตัว)
  lipase
  Emulsifier Fatty acid และ Glyceral
  H2O

น้ำย่อยจาก Intestinal juice ได้แก่

 • ไดซัคคาเรส (Disacharase) ทำหน้าที่ย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ได้แก่ Maltase Sucrase และ Lactase
 • อะมิโนเพปติเดส (Aminopeptidase) ย่อย polypeptide ให้เป็นกรดอะมิโน

กระบวนการย่อยอาหาร

-------------   อ่านต่อ >>>  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้