ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์อีสาน

ถ้ำคน
"ถ้ำคน" เป็นภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 2,000-3,000 ปีมาแล้ว บนผนังถ้ำแสดงให้เห็นภาพคน 7 คน เขียนเป็นแถวยาว เดินเป็นขบวนกันไป แสดงให้เห็นพฤติกรรมร่วมกันในทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีภาพคล้ายลายเส้นสีแดงโยงไปมา บริเวณคนที่ 1 และคนที่ 2 และมีลายเส้นรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าต่อกันเขียนด้วยสีขาวทับลงไป ตรงเพดานหินเหนือศรีษะของคนที่ 5 มีภาพลายเส้นเขียนคล้ายตุ๊กแก เป็นภาพที่อยู่เดี่ยว ๆ กลางเพดานหินที่ยื่นออกไป มีภาพลายเส้นคู่ขนานเขียนด้วยสีขาวอยู่ข้างหน้า และภาพคนเขียนแบบเงาทึบเน้นให้เห็นกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะน่อง แต่หัวขาดหายไป บริเวณ ภุพระบาทแห่งนี้ มีรูปคนอยู่แห่งเดียว เท่านั้น คือถ้ำคนแห่งนี้ คนโบราณจึงเอาสถานที่ผูกเป็นเรื่องเข้ากับนิทานเรื่อง อุสา-บารส

ถ้ำวัว

"ถ้ำวัว" บริเวณที่ปรากฏภาพเขียนสี คือบริเวณเพิงหินด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภาพลายเส้นเขียนด้วยสีแดง แบ่งภาพออกได้เป็นสองแถว แถวบนด้านซ้ายสุดของผนัง มีภาพสัตว์ 2 ตัว หันหน้าไปทางทิศใต้ สัตว์ตัวแรกมีรูปร่างคล้ายกระจง ตัวที่ 2 เป็นสัตว์ 4 ขา หางยาวมีหู 2 หู ถัดไปเป็นภาพของลูกวัวเดิน ตามแม่ในทิศทางตรงกันข้ามกับสัตว์ 2 ตัวแรก ต่อไปเป็นภาพวัวมีโหนก 3 ตัว เดินตามกัน แถวที่สองเป็นภาพลายเส้นกิ่งไม้ปนอยู่กับลุกวัวและแม่กับสัตว์ที่ไม่ทราบชนิดอีก 2 ตัว ภาพทั้งหมดบนผนังหินนี้ สามารถจำแนกออกได้เป็นภาพสัตว์และภาพลายเส้นอีกจำนวนหนึ่ง ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ มีอายุ 2,000-3,000 ปี มาแล้ว

ภาพการล่าสัตว์

มีทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ ภาพบนบกนั้นมีทั้งการใช้หอก ธนู หน้าไม้ มีสุนัขช่วยล่าสัตว์ ภาพสัตว์น้ำก็มีทั้งปลา เต่า รวมถึงเครื่องมือจับปลาต่างๆ อย่างที่ปรากฏบนผาแต้ม อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี บางแห่งก็เขียนภาพงานรื่นเริง ภาพคนฟ้อนรำ แม้กระทั่งภาพที่สื่อไปถึงเรื่องเพศ ซึ่งอาจหมายถึงความเจริญงอกงาม หรือความแตกต่างระหว่างเพศก็ได้

อุทยานแห่งชาติ ผาแต้ม อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี

ภาพเขียนสีนี้วาดเรียงกันเป็นแนวยาวใต้เพิงผา มีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ 1 ผาขาม กลุ่มนี้เขียนด้วยสีแดงน้ำหมาก แต่ลบเลือนไปมาก มีภาพปลาขนาดใหญ่ ภาพช้าง กลุ่มที่ 2 ผาแต้ม บริเวณนี้มีภาพเขียนสีกลุ่มใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 180 ม. มีจำนวนภาพมากกว่า 300 ภาพ ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ เช่น ภาพแม่ช้างและลูกช้าง ภาพปลาบึกตัวยาวถึง 4 ม. และยังมีภาพสัตว์อีกหลายชนิด เช่น วัว หมา หมาป่า ปลากระเบน เต่า เป็นต้น ในกลุ่มนี้ยังมีภาพคล้ายเครื่องมือจับปลาพื้นบ้านที่เรียกว่า “ตุ้ม” แต่นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่า เป็นภาพคนแต่งชุดเพื่อประกอบพิธีกรรม โดยสวมหมวกสามเหลี่ยมและใส่เสื้อคลุม คล้ายกับผีตาโขน ใน จ. เลย บางคนว่าดูคล้ายมนุษย์ค้างคาว กลุ่มที่ 3 ผาหมอนน้อยและผาหมอน ภาพเขียนสีที่ผาหมอนเป็นภาพมือของเด็กและผู้ใหญ่ ภาพคนหลายคน มีรูปหนึ่งคล้ายคนนุ่งกระโปรงบานยืนเท้าเอว ส่วนที่ผาหมอนน้อย เป็นภาพเกี่ยวกับการเพาะปลูก

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 4,000 ปี แสดงวิถีชีวิตของผู้คนในยุคโบราณ ชัดที่สุดในประเทศไทย ค้นพบในถ้ำบนภูเขาบริเวณวัดเขาจันทร์งาม โดยรอบมีภูมิทัศน์สวยงาม ธรรมชาติร่มรื่นอากาศบริสุทธิ์ ห่างจากถนนมิตรภาพ กม. 198 เพียง 4 กม.

 


ภูผาแต้ม

ประกอบด้วยรูปรอยฝ่ามือ และภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่า เป็นยุคเดียวกับภาพเขียนสีของอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร(ภูผาเทิบ)และอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี ภาพเขียนสีและรอยฝ่ามือนี้มีอยู่ที่เพิงผาของภูผาแต้ม ซึ่งมีลักษณะคล้ายถ้ำ เพราะหินไหลลื่นลงมา ภาพเหล่านี้จึงอยู่สูงจากพื้นถ้ำ ประมาณ 7-12 เมตร และถ้ำนี้ยาวประมาณ 60 เมตร

ผนังภายในถ้ำจะพบภาพเขียนสีโบราณกว้างประมาณ 2 ตารางเมตร ซึ่งในอดีตชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นลายแทงบอกขุมสมบัติ ลักษณะเป็นภาพเขียนสีแดงรูปคน และสัตว์ในลักษณะต่างๆ ประมาณ 70 ภาพ อายุของภาพอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่

ถ้ำลายแทง

บนผนังภายในถ้ำจะพบภาพเขียนสีโบราณกว้างประมาณ 2 ตารางเมตร ซึ่งในอดีตชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นลายแทงบอกขุมสมบัติ ลักษณะเป็นภาพเขียนสีแดงรูปคน และสัตว์ในลักษณะต่างๆ ประมาณ 70 ภาพ อายุของภาพอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย