ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ไทแสก

3

องค์ประกอบของพิธีกรรม

การบ๊ะ หมายถึงการบนบานบอกกล่าว โองมู้ ที่เป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่ชาวไทแสกนับถือ ให้ช่วยเหลือในยามตกทุกได้ยาก การบ๊ะ นี้ในกรณีที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งของหาย หรือเวลาจะต้องทำอะไร สักอย่างหนึ่งให้สำเร็จ ตัวอย่างจะ การบ๊ะ เอาเพื่อให้สำเร็จตามความปรารถนาที่ต้องการ

วัตถุและสิ่งของที่ต้องใช้ใน การบ๊ะ มีดังนี้

1. หมาก 2 ลูก
2. ใบพลู 2 ใบ
3. ปูนขาวแต้มด้านหลังส่วนปลายของใบพลู 2 ใบ
4. เทียน 2 เล่ม
5. ดอกไม้จำนวน 2 ดอก
6. ธูปไม่จำกัดจำนวน
7. คำพูดข้อความที่จะกล่าว

เพื่อให้สำเร็จตามความปราถนาจะนำวัตถุและสิ่งของอะไรมาถวายตามที่กล่าวไว้

การเก่บ๊ะ หมายถึง การทำพิธีแก้บนโดยการนำเอาสิ่งของที่เราทำพิธีบ๊ะว่าจะถวายอะไรตอนทำ การบ๊ะ นำไปถวาย โองมู้ แต่ถ้าหากไม่ทำการ เก่บ๊ะ จะเป็นการกระทำผิดสัญญา ครั้งต่อไปอาจจะไม่รับการช่วยเหลืออีก โดยเฉพาะการลงโทษของ โองมู้ มิได้มุ่งให้ถึงแก่ชีวิต แต่เพื่อเป็นการสั่งสอนมิให้ผิดคำสัญญา ให้กระทำในสิ่งที่ถูกที่ควร และให้เป็นผู้มีความสัตว์จริง

 

ผู้พลหาราช (สัมภาษณ์ : 2540) ได้เล่าถึง พิธีบ๊ะ และเก่บ๊ะ เอาไว้ว่า ครอบครัวของนายเรื่อง เอกอายะ ภรรยาชื่อ นางบาน เอกอายะ ปัจจุบันตั้งบ้ายเรือนอยู่ที่บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 5 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ลูกชายชื่อ นายประเสริฐ เอกอายะ ได้ทำงานที่กรุงเทพฯ ไม่ส่งข่าวคราวให้ทางบ้านทราบเลย เป็นเวลา 3-4 ปี นายเรื่องและภรรยาเป็นห่วงลูกชายมากไม่รู้จะทำอะไร จึงได้ไป

ทำพิธีบ๊ะ กับโองมู้ ปรากฏว่าไม่กี่วันลูกชายก็กลับมาบอกพ่อแม่ว่าไปทำงานมีคืนหนึ่งเกิดอาการกยู่ไม่ได้ นอนไม่หลับเกิดความร้อนรนต้องการกลับบ้านโดยไม่รู้สาเหตุ เมื่อกลับมาพ่อแม่ก็เล่าให้ฟัง ก็ได้ทำ พิธีเก่บ๊ะกับ โองมู้

พิธีคอบเข้า หมายถึง พิธีขออนุญาตเป็นลูกหลานของ โองมู้ เพื่อให้ โองมู้ ดูแลรักษา เหมือนลูกหลานของชาวไทแสกส่วนมากบุคคลที่มาทำพิธี คอบข้า นี้มักจะเป็นสะใภ้หรือลูกเขยของชาวไทแสกหรือบุคคลอื่นที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านอาจสามารถ

เครื่องบูชาที่ทำพิธี คอบเข้า มีขัน 5 ประกอบไปด้วย เทียนขาว 5 คู่ ดอกไม้ 5 คู่

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้