ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ไทแสก

4

พิธีคอบออก

หมายถึงบุคคลที่ทำพิธี คอบเข้า แล้วมีความจำเป็นต้องย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นก็ให้ทำพิธี คอบออก จากการเป็นลูกหลานของ โองมู้ ถ้าไม่ทำพิธีคอบออกจะมีเหตุการณ์เป็นการตักเตือน แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงมากอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย เวลานอนก็จะไปเข้าฝันเพื่อบอกให้รู้

เครื่องบูชาที่ทำพิธี คอบออก มี

1. เหล้าขาว 2 ขวด
2. ไก่ 2 ตัว
3. ขัน 5 ประกอบด้วย เทียนขาว 5 คู่ ดอกไม้ 5 ดอก

เครื่องบูชาทำพิธีคอบออกนี้คำว่า เหล้าขาว จะใช้วิธีเทใส่ขวดเหล้าจำนวน 2 ขวด ไก่ 2 ตัว ก็เป็นเพียงไก่ที่ทำมาปรุงอาหารเพียงเล็กน้อยแล้วนำมาใส่ภาชนะเล็กๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นไก่ 2 ตัว ก็ได้เวลา “กวนจ้ำ” ทำพิธีก็จะบอกว่าเหล้าขาว 2 ขวด ไก่ 2 ตัว

ผู้พลหาราช (สัมภาษณ์ : 2540 ) เล่าเกี่ยวกับพิธี “แก้บ๊ะ” เอาไว้ว่า นายเค จันคำสี เป็นลูกหลานของชาวไทแสก แต่งงานกับนางคำมี คนจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อนางคำมี มาอยู่เป็นสะใภ้อยู่ที่บ้านอาจสามารถ ได้ทำพิธี “คอบเข้า” ต่อมานายเค เสียชีวิตได้กลับไปอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ได้มาทำพิธี “คอบออก” สักที อาจจะไม่เชื่อหรืออาจจะมีเหตุผลอื่น เมื่อนางคำมี มีอาการป่วยไม่หายจึงได้กลับมาทพิธี “คอบออก” ปรากฎว่า พอกลับบ้านที่จังหวัดศรีสะเกษ อาการป่วยของนางคำมีก็หายเป็นปลิดทิ้ง

“โองมู้” หมายถึง วิญญาณบรรพบุรุษ ที่ชาวไทแสกเชิญให้สิงสถิตอยู่ที่ “ศาลเจ้าเดนหวัวโองมู้” โดย “โองมู้” จะทำหน้าที่คุ้มครองอันตรายที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้าน และดลบรรดาลให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นที่มีผู้ทำ “พิธีบ๊ะ” ในสิ่งที่เป็นไปได้โดยมี “กวนจ้ำ” เป็นสื่อกลางในการประกอบพิธีหลวงตาคม เจ้าอาวาสวัดบ้านอาจสามารถ (สัมภาษณ์ :2540) ได้กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิของ “โองมู้” เอาไว้ว่า ในสมัยก่อน “โองมู้” มีฤทธิ์เดชมากสามารถรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเป็นโรคระบาด คน ควาย หมู เป็ด ไก่ ล้มตายกันมาก แต่ชาวไทแสกได้ทำพิธีให้ “กวนจ้ำ” ไปไหว้ “ศาลเจ้าเดนหวั่วโองมู้” จะตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง หากมีเรือกำปั่นหรือเรือสินค้า หรือเรืออะไรก็ตามเดินทางแล่นเรือผ่านไปโดยไม่ยกมือไหว้ หรือจอดเรือหยุดพักโดยไม่ขึ้นมาขออนุญาตจะมีเหตุการณ์ให้เห็นทันที่ เช่น เครื่องจักรเรือดับ หรือเรืออับปางทำให้เรือล่ม หรือเกิดอากาศร้อนรนอยู่ไม่เป็นสุข เวลานอนก็จะฝันร้าย ชาวไทแสกในสมัยโบราณก่อนจะออกเดินทางไปถิ่นไกล จะต้องทำให้พิธี “กวนจ้ำ” ทำพิธี “บ๊ะ” ก่อนขอให้เดินทางปลอดภัย อย่าได้มีอันตรายในการเดินทางโดยเฉพาะภัยจากสัตว์ร้าย การเป็นโรคระบาดขณะเดินทาง การพานพบผีส่ง นางไม้ ในขณะเดินทาง ชาวไทแสกจึงต้องทำ “พิธีบ๊ะ” เพื่อขอเชิญวิญญาณ “โองมู้” ให้ไปปกปักรักษาตลอดเส้นทาง เมื่อกลับมาแล้วปลอดภัยต้องนำควาย 1 ตัว เหล้า 1 ไห ไปสังเวยทำอย่างนี้ทุกครั้งที่ทำการ “แก้บ๊ะ” อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว คำว่าควาย 1 ตัว ก็หมายถึง เนื้อควายที่นำมาประกอบอาหารเพียงเล็กน้อย ส่วนเหล้า 1 ไห ก็จะเทเหล้าใส่แก้ว จำนวนไม่มาก เวลา “กวนจ้ำ” ทำพิธีก็จะบอกกล่าวว่า ควาย1 ตัว เหล้า 1 ไห

เดน หมายถึง “ศาลเจ้า” มีลักษณะเป็นเรือนแก้วเล็ก ๆ มีเสาเดียว ทาด้วยสีแดงมัดที่เสา ในสมัยก่อนสร้างด้วยเรือนไม้เล็ก ๆ โดยเฉพาะด้านฝาเรือนต้องสานด้วยไม้ห่าง ๆ ภาษาแสกเรียกว่า “รานส่า” หมายถึงบ้านห่างภาษาไทยกลางเรียกว่า บ้านสานด้วยไม้ไผ่ ทำเป็นตารางห่าง ๆ เรียกว่าลายตามะกอก ภายในเรือนเล็ก ๆ จะมีแก้วน้ำตั้งอยู่ข้างในบริเวณรอบนอกระเบียงที่ยื่นออกมาจะมีอาวุธโบราณ วางเรียงไว้ มีหอก ดาบ ปืน ไม้กระบอง ง้าว จะใช้วิธีแกะสลักไม้เป็นอาวุธโบราณ ที่มีขนาดเล็ก ๆ วางเรียงไว้มีความเชื่อว่า อาวุธโบราณนี้เป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ป้องกันประจำตัวของ “โองมู้” โดยศาลเจ้านี้ ชาวไทแสกเรียกว่า “ศาลเจ้าเดนหวั่วโองมู้” โดยไทแสกจะสร้างศาลาครอบศาลโองมู้เอาไว้

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย