ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ไทแสก

12

การแต่งกาย

เครื่องแต่งกายของชาวไทแสก จากข้อมูลที่ได้จากชาวบ้าน ละจากรูปภาพชาวไทแสกสมัยโบราณแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทอเย็บมือมักมีสีดำหรือผ้าย้อมหม้อสีคราม จะเห็นได้ว่าชาวไทแสกในสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งขึ้นเป็น “เมืองอาทะมาด” ขึ้นกับเมืองนครพนมใน รัชกาลที่ 3 ร.ศ.1191 ปี พ.ศ.2387 โดยให้ฆานบุดดีเป็นหลวงเอกอาษา จึงได้มีชนชั้นของชาวไทแสก อยู่ 3 กลุ่ม

  • กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มชนชั้นพื้นเมือง หมายถึงชาวบ้านทั่วไป

  • กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มชนชั้นกลาง หมายถึง ชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือชาวบ้านที่มีฐานะดี แต่ได้ แต่งกายมาร่วมเนื่องในงาน บางครั้งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่มีฐานะดีจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสรรสวยงามและนิยมตกแต่งด้วย เครื่องประดับตามฐานะของแต่ละคน

  • กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มเจ้าขุนมูลนาย เป็นกลุ่มที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองอาหมาต คณะกรรมการเมืองอาหมาตรวมทั้งผู้หญิงผู้ชายที่สูงศักดิ์ ที่เป็นลูกหลานของเจ้าขุนมูลนายกลุ่มนี้จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้า ที่มีสีสรรค์สวยงามมักเป็นผ้าไหมมีเครื่องประดับมากมาย

 

การแต่งกายสมัยโบราณของชาวไทแสกจึงมีการแต่งกายอยู่สามรูปแบบ โดยพิจารณาตามโอกาสในงานที่ไป และแต่งกายตามชนชั้นฐานะตำแหน่งหน้าที่การงาน มีลักษณะการแต่งกายดังนี้

การแต่งกายชนชั้นพื้นเมืองของชาวไทแสกในสมัยโบราณ
ชายชนชั้นพื้นเมืองนิยมไม่ใส่เสื้อ แต่ถ้าเสื้อลักษณะจะเป็นเสื้อสีดำแขนสั้นที่เป็นผ้าย้อมหม้อสีคราม หรือผ้าฝ้ายด้านดิบสีขาวธรรมชาติ เป็นเสื้อคอกลมติดกระดุมหน้า นิยมใช้ผ้าขาวม้านุ่งเป็นผ้ากระเตี๋ยวหรือนิยมเป็นกางเกงขาก๊วยหรือกางเกงครึ่งท่อนหรือโสร่ง นิยมใช้ผ้าคาดเอวและพาดบ่าด้วยผ้าขาวม้าที่เป็นสายตาล่องสีขาวหรือแดง ชายนิยมใส่เครื่องประดับ

หญิงชนพื้นเมือง นิยมใส่เสื้อทั้งแขนสั้นและแขนยาว มักเป็นผ้าย้อมหม้อสีครามหรือผ้าฝ้ายด้ายดิบสีขาวธรรมชาตินิยมใส่เสื้อมะขามโค้งกับเสื้อคอกลม นิยมใช้ผ้าแพรหรือผ้าขาวม้าพาดเบี่ยงไปหาไหล่ขวา ผ้าถุงนิยมใส่ผ้าถุงที่เป็นผ้าฝ้ายที่มีเชิงผ้าถุงหรือที่เรียกว่า ตีนซิ่น ผู้สองอายุนิยมนุ่งโจงกระเบน บางครั้งนิยมใส่เสื้อแขนสั้นหมากกะแหล่ง เสื้อนิยมเป็นทรงผ่าอกติดกระดุม

การแต่งกายชนชั้นกลางของชาวไทแสกในสมัยโบราณ
ชายชนชั้นกลาง นิยมใส่เสื้อสีดำแขนสั้น ที่เป็นผ้าย้อมหม้อสีคราม หรือผ้าฝ้ายด้ายดิบสีขาวธรรมชาติ เป็นเสื้อคอกลมติดกระดุมหน้า นิยมนุ่งกางเกงขาก๊วย หรือกางเกงขาครึ่งท่อน หรือโสร่ง นิยมใช้ผ้าคาดเอวและคาดบ่าด้วยผ้าขาวม้าที่มีลวดลายสีสันสวยงาม บางครั้งจะเป็นผ้าไหม นิยมเครื่องประดับที่คอ และกำไลที่ข้อเท้า

หญิงชนชั้นกลางนิยมใส่เสื้อสีดำแขนยาวที่เป็นผ้าย้อมหม้อสีครามหรือผ้าด้ายดิบสีขาวธรรมชาติ นิยมใส่เสื้อคอมะขามโค้งกับเสื้อคอกลม นิยมเสื้อแขนกระยอกผ่าอกติดกระดุมที่ทำด้วยเปลือกหอย นิยมใช้ผ้าแพรหรือที่เป็นผ้าไหมหรือผ้าที่มีสีสันสวยงามโดยเฉพาะสีแดงพาดเบี่ยงไปหาไหล่ขวา ผ้าถุงนิยมใส่ผ้าถุงสีดำที่มีเชิงผ้าถุง หรือที่เรียกว่าตีนซิ่น นิยมเครื่องประดับที่ผมที่หูกำไลแขน และกำไลข้อเท้า

ชายหญิงชนชั้นกลางนี้มักเป็นชาวบ้านที่มีฐานะดี และมักจะได้รับคัดเลือกให้ไปต้อนรับแขกบ้านเมือง เพื่อไปแสดงแสกเต้นสาก

การแต่งกายของชนชั้นเจ้าขุนมูลนายของชาวไทแสกในสมัยโบราณ
ชายชนชั้นเจ้าขุนมูลนาย นิยมใส่เสื้อแขนยาวสีขาวทรงราชประแตน นุ่งโจงกระเบนด้วยผ้าไหม บางครั้งก็ใช้ผ้าคาดเอวด้วยผ้าไหม บางครั้งก็ไม่ใช้ผ้าคาดเอว นิยมประดับเครื่องยศที่หน้าอกเสื้อ

หญิงชนชั้นเจ้าขุนมูลนาย นิยมใส่เสื้อที่เป็นผ้าไหมหรือผ้าลายลูกไม้ คอตามสมัยนิยม บางครั้งเป็นทรงมะขามโค้งแขนทรงตุ๊กตาแขนยาว เสื้อรัดรูปมีระบายปล่อยชายติดกระดุมด้านหลัง กระดุมมักทำด้วยเปลือกหอย นิยมใส่ตุ้มหูที่เป็นเพชรเป็นพลอย เป็นเงินเป็นทอง ประดับตามฐานะ ที่ข้อเท้านิยมใส่กำไลทั้งสองข้างและกำไลแขนทั้งสองแขน ใครมีฐานะดีก็ใส่กำไลหลาย ๆ อันมีเงินทองและนาค ผมนิยมไว้ผมสั้น ถ้าไว้ผมยาวจะนิยมเกล้ามวย บางคนนิยมนำสร้อยทองคำสามรอบประดับผม นิยมใช้ผ้าไหมหรือผ้าที่มีสีสันสวยงามพาดเบี่ยงไหล่ว้าย ผ้าถุงนิยมใส่ผ้าถุงมีเชิงที่เป็นผ้าไหม

โดยทั่ว ๆ ไปชาวไทแสกไม่ว่าชนชั้นไหนจะนิยมเครื่องประดับ เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับฐานะเหมือนกัน มีน้ำมันทาผมผู้หญิงนิยมใช้นิยมซึ่งทำด้วยใบอ้ม ขมิ้น ใบกระแจะ รากต้นนมยาน โดยนำมาตากแดดให้แห้ง บดให้ละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากัน เรียกว่า เนียม หวีทำด้วยเขาควายและหนามแท่ง ยาสีฟันใช้ถ่านไฟ ขี้ไต้ไหม้และดินทราย เวลาดัดผมให้หยิกจะใช้ก้านต้นงิ้วดัดผมให้หยิกงอ รองเท้าส่วนมากไม่นิยมใส่รองเท้า ถ้าเป็นเจ้าขุนมูลนายจึงนิยมใช้กลิ่นของดอกไม้แทนน้ำหอม เช่น ดอกมะลิ ดอกมันปลา เป็นต้น

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้