ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ไทแสก

13

พิธีแต่งงาน (พิธีกิ๋นตร๋อง)

เมื่อหญิงชายชอบพอกันถึงขั้นที่จะร่วมชีวิตกัน ฝ่ายชายจะเชิญผู้ใหญ่ไปทำพิธีสู่ขอ โดยฝ่ายชายเตรียมขัน 5 เหล้าขาวฝ่ายหญิงจะเตรียมรับโดยมี น้ำ หมาก พลู ยา ข้าวปลาอาหาร แล้วนัดหมายการแต่งงาน ซึ่งนิยมเอาวันขึ้น 1,6,11,15 ค่ำ มีขบวนแห่ไปบ้านเจ้าสาวโดยมีขบวนขันหมาก

ขบวนขันหมากประกอบด้วย สินสอด ทองหมั้น เนื้อ (เอาทั้งตัว) เหล้าเป็นไห ซี้นเป็นหาบ(เนื้อ) ปลาหาบ โดยใช้ไม้ทอหูก หาบฝ้าย เสื่อสาดหมอน มาด้วยเจ้าบ่าวใส่เสื้อสีขาวคอบัว นุ่งผ้าหางดจงกระเบน ใส่กางเกงขาสั้นสีดำข้างใน มีผ้าเบี่ยงขาวพาดไหล่ ทาแป้ง กางร่มกระดาษ เพื่อนเจ้าบ่าว ก็ให้แต่งตัวคล้ายกัน มีฉิ่ง ฉาบ ฆ้อง กลอง เจ้าสาวแต่งกายแบบไปงาน นุ่งซิ่น ห่มสไบ สวยงามเถรื้องหงอนไถร้แถรก (ของแซบไทแสก)

อาหารของชาวแสกส่วนใหญ่จะเป็นปลา ได้แก่ แกงปลา จะนิยมแกงใส่หน่อไม้ ใส่หมากกอก ใส่มะเฟือง ใส่จักจั่นใส่จีหร่อ (หรือจิ้งหรีด) ลาบปลา , แจ่วปลา, หมกปลา, ส้มปลา, ลาบเตี้ย, ปลาร้า, ปลาแห้ง, ปลาจ่อม, ส้มไข่ปลา, ก้อยไข่มดแดงแกงหน่อไม้, แกงอ่อมผัก, หมกหน่อไม้, ต้มไก่, ต้มเนื้อ, อ่อมกบ ป่นกบ ป่นเขียดผักกาดดอง (ส้มผัก)ส้มผักเสี้ยน, ส้มผักกุ่ม, ผักสดตามฤดูกาล, ผักกาด, แตงกวา, บวบ, มะเม็ก, กะโดน, ติ้ว ผักป่าทั้งหมด, และอาหารพื้นบ้านทั่วไป

ผลไม้ แตงโม, แตงไทย, มะละกอ, มัน, เผือก, อ้อย, กล้วย, หมากส้มมอ, มะขามป้อม, มะขาม, มะพร้าว, มะเฟือง, มะปราง,ของหวานกล้วยบวชชี, กะทิแตงไทย, ข้าวต้มหัวหงอก (ต้องมีทุกงาน) ข้าวต้มมัด (ใส่กล้วย,โรยมะพร้าว,น้ำตาล)

อาหารหลักที่เป็นเอกลักษณ์ ของชาวไทแสก คือ เหมี่ยงแถรก หรือ เรียกว่า เมี่ยงแสก ประกอบไปด้วย ใบทอง ใบมะปราง มดส้ม มะเฟือง ขนุนเล็ก ปูน้อย ตะไคร้หอมแห้ง พริกสด กระเทียม น้ำปลาร้า

น้ำจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทแสก คือ แจ๋วเบ๋อผักหว่อ จ่อหมักกอก หรือเรียกว่า แจ่วต้นหอมใส่มะกอกน้ำจิ้มใบหัวหอม ใส่มะกอกเผาทั้งหมด เมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วใส่น้ำปลาร้าดิบหรือปลาร้าต้ม

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้