วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ข้อคิด คติเตือนใจ

 1. จงเฝ้าดูดวงอาทิตย์ตกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 2. อย่าดูถูกคนอื่น
 3. จงพูดคำว่า ขอบคุณ ให้มากๆ
 4. จงมีชีวิตอยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายของตนเอง
 5. ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่อยากให้เขาปฏิบัติต่อเรา
 6. บริจาคเลือดทุกปีถ้ามีโอกาส
 7. คบหาเพื่อนใหม่และรำลึกถึงเพื่อนเก่าเสมอ
 8. รักษาความลับให้เป็น
 9. ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง
 10. จงแสดงความกล้าหาญแม้ไม่ใช่คนกล้า
 11. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก ไม่ใช่เพื่อเป็นหนี้
 12. อย่าขี้โกงจงซื่อสัตย์
 13. อ่านหนังสือธรรมะอย่างจริงจังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
 14. เรียนรู้ที่จะฟัง
 15. อย่าสิ้นหวัง เมื่อมีวิกฤตก็มีโอกาสเสมอ

 

 1. อย่านินทาลับหลัง
 2. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก จงปฏิบัติกับมัน ราวกับว่า มันไม่มีทางที่จะล้มเหลวเป็นอันขาด
 3. อย่าคิดว่าชีวิตจะยุติธรรมเสมอ
 4. รู้จักให้อภัยในทุกๆสิ่ง
 5. อย่าผัดวันประกันพรุ่ง จงทำสิ่งที่ควรทำ
 6. อย่ากลัวที่จะกล่าวคำว่า ขอโทษ
 7. อย่ากลัวที่จะกล่าวคำว่า ไม่รู้
 8. จงเขียนเรื่องราว 10 ประการที่เจ้าอยากรู้ และอยากทำ ก่อนตาย ไว้ในกระเป๋า นำติดตัวเสมอ และรำลึกถึงมันบ่อยๆ
 9. จงเรียกแม่ของเจ้า
 10. จงคบหาแต่คนดีๆ
 11. พยายามสร้างความดี ละความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส
 12. มีความประหยัด
 13. รู้จักลำบากในวันนี้เพื่อจะสบายในวันหน้า
 14. พยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 15. ทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้