วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน

ภาวะเรือนกระจก (green house effect)
ทฤษฎีของลินเซน ( Lindzen’s Theory)
สถานการณ์ที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้
แนวโน้มในอนาคตต่อโลกร้อน

แนวโน้มในอนาคตต่อโลกร้อน

บทสรุปขององค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (EPA) มีความชัดเจนมากต่อปัญหาของโลกร้อน โดยกล่าวว่า โลกร้อนขึ้นเป็นจริง ในช่วงหลัง 140 ปีที่ผ่านมา และยังได้กล่าวอีกว่า ในช่วงทศวรรษ ปี ค.ศ. 1990 และศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงที่ร้อนที่สุด เมื่อเทียบกับ 600 ปีที่แล้ว มีคำถามต่อว่า แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าโลกร้อนขึ้น รวมถึงคำถามอื่นๆ เช่น

  • แล้วจะมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกสูงขึ้นอีกเท่าไร
  • อนาคตอุณหภูมิจะสูงเท่าไร
  • จะเร็วแค่ไหน ที่โลกเราจะร้อนขึ้นอีก
  • นอกจากฤดูกาลเปลี่ยนแปลง มีอะไรอีก

คำถาม และการคาดการณ์ต่างๆ ดังกล่าวเกิดขึ้นแน่นอน แต่ไม่สามารถจะให้คำตอบได้ว่าจะเกิดเร็วเท่าไร กิจกรรมของมนุษย์จะต้องมีเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะต้องเปลี่ยนแปลงการกระทำอย่างกระทันหัน การพยายามปกป้องไม่ให้โลกร้อนไม่สามารถทำได้อย่างทันทีทันใด นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามีปัจจัยจำนวนมากที่ส่งผลให้เกิดโลกร้อนขึ้น จนในปัจจุบันอาจจะทำให้เสียสมดุลของโลกเราไปแล้วก็ได้ และถ้าถึงวันที่โลกร้อนสุดๆ จริง ปัจจัยต่างๆ ที่เสี่ยงต่อสุขภาพก็อาจจะยากที่จะเยียวยาแก้ไข ซึ่งจะส่งผลตามมาอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ

 

การแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรม ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนมาก อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก หรือญี่ปุ่น หรือแม้แต่ประเทศที่มีป่าไม้จำนวนมาก แต่ก็เป็นเรื่องเศร้าเป็นอย่างยิ่ง ที่ในรอบสองสามปีที่ผ่านมา ที่ท่าทีของผู้นำประเทศอย่างสหรัฐ เฉยเมย และปฏิเสธต่อมาตราการลดสาเหตุที่จะทำให้โลกร้อนขึ้น เห็นได้จาก การไม่สนใจต่อสนธิสัญญาเกียวโต ( Kyoto Protocal: 1997) ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกันครั้งแรกที่จะหามาตรการลดสภาวะเรือนกระจก ของนักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักวิชาการด้านบรรยากาศ และนักอุตุนิยมวิทยา จำนวนถึง 15,000 คนทั่วโลก เห็นร่วมกันในมาตรการลดการเดินเครื่องโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรม อย่างเช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น และยุโรปตะวันตก ซ้ำยังมีการกล่าวโต้กันไปมาระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกา ถึงประเทศต้นเหตุ

ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกร้อนจะรุนแรงขึ้นเท่าไรก็ตาม ประเทศเล็กๆ อย่างประเทศไทยเราไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้มาก นอกจากการช่วยกันคนละไม้คนละมือในการลดสาร CFC หรือปกป้องโอโซน แต่ก็หวังไว้ว่า คงจะไม่เป็นสถานการณ์แบบ ”วัวหายแล้วล้อมคอก” เป็นแน่

สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
เศรษฐกิจและการเงินโลกกับภาวะโลกร้อน
โลกร้อน สาเหตุ 10 ปรากฏการณ์ประหลาด
ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระดับน้ำทะเลขึ้นสูง
ภาวะโลกร้อนกับชีวิตพอเพียง
ภาวะโลกร้อนกับการประมง
ฟันฉลาม ไขปริศนาภาวะโลกร้อน
ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน
หลอดตะเกียบ ประหยัดไฟลดภัยโลกร้อน
กินอาหารลดโลกร้อน
80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
10 ข้อ ใกล้ตัวลดโลกร้อน
ฉลากคาร์บอน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อเกษตรไทย
ประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน
เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้