ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตล้านนา

การให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศ

อุษณีย์ เทพมณี

ความเป็นเพศที่สังคมมีให้มนุษย์
คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว
คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร
คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ
คาดหวังให้ผู้หญิงมีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร

สุภาษิตล้านนาที่เลือกมาสามารถสะท้อนให้เห็นอีกว่าผู้ชายหากมีความขยันหมั่นเพียร จะได้รับการยอมรับและเป็นการประกันว่าเมื่อได้เป็นผู้นำแล้ว จะสามารถนำพาให้สมาชิกพบกับความมั่นคง สังคมคาดหวังว่าถ้าเลือกคนที่มีความขยันหมั่นเพียรจะทำให้เกิดความอุ่นใจทางเศรษฐกิจ ผู้หญิงก็มักจะได้บการอบรมว่าผู้ชายที่ขยันหมั่นเพียรเหมาะที่จะเลือกมาเป็นคู่ครอง เพราะผู้ชายต้องเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว หากเกียจคร้านก็จะนำซึ่งความลำบากมาให้ครอบครัว

 

ตัวอย่างสุภาษิตที่เป็นผลจาก ความคาดหวังนี้ คือ

  • คนชาย ถ้าหมั่นแล้ว บ่แคล้วแพ้ใจสาว
    - เมื่อเป็นผู้ชายที่ขยันหมั่นเพียร ย่อมสามารถเอาชนะใจผู้หญิงได้ไม่ยาก

  • หญิงเยียะการสบาย ชายเยียะการหลายแท้นอ
    - สุภาษิตนี้เหมือนจะเป็นการบ่นของผู้ชายแต่จริงๆแล้ว การที่ผู้ชายต้องทำงานเยอะกว่า หนักกว่าผู้หญิงย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ชายต้องรับผิดชอบงานของตัวเองอย่างขยันขันแข็ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย