Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตล้านนา

การให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศ

อุษณีย์ เทพมณี

ความเป็นเพศที่สังคมมีให้มนุษย์
คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว
คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร
คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ
คาดหวังให้ผู้หญิงมีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร

สุภาษิตล้านนาที่เลือกมาสามารถสะท้อนให้เห็นอีกว่าผู้ชายหากมีความขยันหมั่นเพียร จะได้รับการยอมรับและเป็นการประกันว่าเมื่อได้เป็นผู้นำแล้ว จะสามารถนำพาให้สมาชิกพบกับความมั่นคง สังคมคาดหวังว่าถ้าเลือกคนที่มีความขยันหมั่นเพียรจะทำให้เกิดความอุ่นใจทางเศรษฐกิจ ผู้หญิงก็มักจะได้บการอบรมว่าผู้ชายที่ขยันหมั่นเพียรเหมาะที่จะเลือกมาเป็นคู่ครอง เพราะผู้ชายต้องเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว หากเกียจคร้านก็จะนำซึ่งความลำบากมาให้ครอบครัว

 

ตัวอย่างสุภาษิตที่เป็นผลจาก ความคาดหวังนี้ คือ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com