Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตล้านนา

การให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศ

อุษณีย์ เทพมณี

ความเป็นเพศที่สังคมมีให้มนุษย์
คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว
คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร
คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ
คาดหวังให้ผู้หญิงมีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ

ผู้ชายถูกคาดหวังจากสังคมว่าต้องศึกษาหาความรู้ให้มีสติปัญญาและมีความรอบรู้ธรรมตามคติทางพุทธศาสนา ให้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์ เพื่อจะให้เพิ่มพูนสติปัญญา ความรู้ และถ้ายิ่งได้ครูที่ดี ๆ ก็จะยิ่งมีความรู้ที่แน่นและรอบรู้เร็ว เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและการครองตนในสังคมต่อไป

ในการศึกษาหาความรู้ของชายก็เพื่อให้เป็นคนฉลาดและมีคุณธรรม มีความสามารถในหลาย ๆ ด้านทั้งในการคบค้าสมาคม การประพฤติปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมในสังคม รู้จักเลือกหญิงดีมาเป็นภรรยา

การที่ผู้ชายถูกคาดหวังจากสังคมให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถก็เนื่องมาจากผู้ชายยังมีบทบาทที่สังคมคาดหวังไว้อีกบทบาทหนึ่ง คือ การที่จะต้องมีความเป็นผู้นำซึ่งความเป็นผู้นำได้รวมเอาหลาย ๆ ความคาดหวังของสังคมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นความขยันขันแข็ง ความกล้าหาญ ความรู้ความสามารถ ความอดทด คนที่จะเป็นผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติเหล่านี้

 

ตัวอย่างสุภาษิตที่เป็นผลจากความคาดหวังนี้ คือ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com