Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตล้านนา

การให้ความหมายทางสังคมต่อความเป็นเพศ

อุษณีย์ เทพมณี

ความเป็นเพศที่สังคมมีให้มนุษย์
คาดหวังให้ผู้ชายเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว
คาดหวังให้ผู้ชายมีความขยันหมั่นเพียร
คาดหวังให้ผู้ชายมีความรู้ความสามารถ
คาดหวังให้ผู้หญิงมีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นมารดาที่ดี

คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นภรรยาที่ดี

ผู้หญิงในบทบาทของภรรยา สังคมคาดหวังว่าจะต้องยกย่องเชิดชูสามีโดยการที่ต้องอ่อนน้อมเชื่อฟังไม่ด่าทอหรือยกยอตนเหนือสามี ปรนนิบัติสามีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ต้องเคารพเชื่อฟังสามีทั้งกาย วาจา ใจ และมีความสุจริตต่อหน้าที่อย่างแท้จริง

บทบาทของภรรยาที่ดีที่ว่านี้ยังจะต้องให้เกียรติสามี เป็นผู้รับฟังที่ดีของสามีและเป็นเพื่อนคู่คิดแสดงความคิดเห็นของตัวเองบ้างตามสมควร ช่วยสามีทำมาหากินไม่ก่อสร้างหนี้สินหรือทำให้สามีเดือดร้อน เมื่อเห็นว่าสามีประพฤติตัวเลยขอบเขตของความเป็นผู้นำที่ดีก็สามารถตักเตือนให้สติสามีได้

 

ตัวอย่าง สุภาษิตที่เป็นผลจากความคาดหวังนี้ คือ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com