วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ข้อคิด คำคม เก็บตก

 • โลกมีสองสิ่งที่สวยงาม คือ ความรักและความตาย
 • อำนาจและเงินเป็นของไม่ยั่งยืน
 • ไม่ใช่กิจการดีทำให้เป็นคนดี แต่คนดีจะทำให้กิจการดี
 • ทำดีเข้าไว้แม้ใครไม่เห็น ความสุขร่มเย็นเป็นสิ่งตอบแทน
 • ทำบุญสร้างสวรรค์ การพนันสร้างหนี้
 • การทูต คือ การแสดงออกถึงอำนาจของชาติด้วยถ้อยคำในการสนทนากันอย่างผู้ดี
 • ชีวิตไม่มีค่าอันใดในที่ซึ่งขาดอิสรภาพ
 • ความรอบรู้ คือ สมบัติติดตัวที่มีค่ามากที่สุด
 • สงบ สงัด ที่สงัด ใจไม่สงบ พบความวุ่นวาย ที่สงัด ใจสงบ พบความสุข
 • วัตถุทรัพย์สินเงินทองนำมาเป็นเครื่องวัดศีลธรรมไม่ได้
 • ของกินไม่กินย่อมเน่า เรื่องเก่าไม่เล่าย่อมลืม
 • ถอนทุน เพิ่มกำไร (การค้า) ไม่ยินดีจะตาย แต่พร้อมที่จะตาย
 • ความสะอาดเป็นบ้านพักของคนขยัน ความสกปรกเป็นบ้านพักของคนเกียจคร้าน
 • ผู้ที่ช่ำชองการศึก ก็คือผู้ที่จูงข้าศึกเข้าสู่สนามรบ มิใช่ผู้ที่ถูกข้าศึกจูงเข้ามาเสียเอง
  พิชัยสงครามของซุนวู่
 • ถูกเตือนแล้วยังประมาทอยู่ นับเป็นคนโง่จะเสียใจภายหลัง
 • หนักแน่นดุจขุนเขา บางเบาเหมือนขนนก
 • ทำใจให้อยู่ได้สบายๆ ทุกสถานการณ์
 • เสียอะไร เสียได้ แต่อย่าเสียความประพฤติ
 • บริวารมาเพราะน้ำใจมี บริวารหนีเพราะน้ำใจลด บริวารหมดเพราะน้ำใจแห้ง
 • รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ถ้าไม่รู้เขา ไม่รู้เรา รบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้ง
 • คนโง่ชอบคิดแต่สิ่งที่ชั่ว ความคิดต่ำ คนฉลาดชอบคิดแต่สิ่งที่ดีงาม ความคิดสูง
 • ความสง่างามของชีวิต คือพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ความสง่างามจะพังพินาศ เมื่อทุบโอกาสจนเกิดวิกฤติ
 • ทางเหนื่อยหยุดพักได้ แต่ความแก่ไม่ยอมหยุด
 • เวลาเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ วันหนึ่ง 24 ชั่วโมง กลางคืนเป็นเรื่องของพระจันทร์ กลางวันเป็นเรื่องของพระอาทิตย์ เป็นสิ่งที่มีความจำกัด จะเร่งให้มากกว่านี้ก็ไม่ได้ ให้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้มนุษย์เกิดมาจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเวลาและตกอยู่ใต้อำนาจของเวลา จะทำธุระอะไรต้องรีบทำไม่เช่นนั้นชีวิตจะสูญเปล่า คือเวลาจะกลืนกินหมด มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่ใช้เวลาเท่าเทียมกัน ผู้ที่เกียจคร้านก็จะถูกเวลากลืนกิน ชีวิตจะสูญเปล่า
 • ร่างกายเปรียบเหมือนบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่ จิตใจเหมือนเจ้าของบ้าน
 • ลักษณะของบ้าน ลักษณะหนึ่งเป็นบ้านที่เราสร้างอยู่เอง มีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้โดยตลอดไม่ต้องมีสัญญากำหนดกฎเกณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น (ตายเพราะหมดอายุ)
  บ้านอีกลักษณะหนึ่ง เป็นบ้านที่เราเช่าเขาอยู่ เราจะอยู่ได้ตามสัญญานั้น ถ้าหมดสัญญาเช่าแม้บ้านหลังนั้นจะยังสมบูรณ์ แข็งแรง มั่นคง เราก็ต้องย้ายออกไป เหมือนกับบางคนแม้ยังหนุ่
 • สาวอยู่แต่เจ็บป่วยล้มหายตายจาก เรียกว่าตายไปตามกรรม กรรมเหมือนสัญญาที่ทำไว้
 • บางคนตายเพราะอุปัทวะเหตุ รถคว่ำ รถชนตายอยู่ตามถนน เปรียบเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้บ้าน บ้านยังใหม่ สมบูรณ์ แข็งแรง แต่ถูกไฟไหม้อยู่ไม่ได้
 • แดนดินใดกันดารท่านเศรษฐี และไม่มีนักปราชญ์ฉลาดอาศัย ไม่มีแพทย์ พระราชา ชลาลัย แดนนั้นไซร้ไม่ควรอยู่ข้ามคืนวัน
 • น้ำไม่จำกัดภาชนะ จะเทน้ำลงภาชนะใดน้ำก็ไม่ว่า แต่ภาชนะจำกัดน้ำ ภาชนะเล็กใส่น้ำได้น้อย ภาชนะใหญ่ใส่น้ำได้มาก ความดีไม่จำกัดบุคคล ใครจะนับถือก็ได้ แต่บุคคลจำกัดความดี
 • หมั่นฟัง หมั่นคิด หมั่นถาม หมั่นบันทึก ลักษณะทั้งสี่นี้มีมาก แต่ที่ตั้งใจปฏิบัติมีน้อย เมื่อมีการปฏิบัติน้อย ผลการปฏิบัติธรรมจะปรากฏได้อย่างไร ?
 • กาย วาจา ใจ ที่เกิดแห่งบุญ ใจนั้นคือความคิด จิตหรือใจโดยความหมายเป็นสิ่งเดียวกัน จิตหรือใจเป็นสภาพเป็นกลางๆ ถ้าคิดเรื่องดีก็เป็นบุญ ถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็เป็นบาป สติเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของจิต ฝึกหัดให้เป็นผู้มีสติประจำจิตอยู่เสมอ
 • หนังสืออนุสรณ์เป็นสิ่งมีประโยชน์ เตือนให้ระลึกถึงความดีของ ผู้ตายแม้จะล่วงลับดับไปแล้ว แต่มีความดีประทับใจเหลือฝากกับ ญาติมิตร กับทั้งแสดงถึงน้ำใจของญาติมิตรที่มีชีวิตอยู่ ใช่ว่าจะรักกัน เมื่อมีชีวิตอยู่เท่านั้น แม้ล้มหายตายจากไปแล้วก็ระลึกถึงอยู่
 • ยาม (เวลา) ที่น่าเห็นใจ ยามจน ยามเจ็บ ยามจาก
 • โทษทางกฎหมายหนีพ้น โทษทางกรรม คือ บุญบาปหนีไม่พ้น
 • โลกปัจจุบันดูไปไม่ต่างกับภูเขาไฟที่ใกล้จะระเบิด ในขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนหนึ่งการเริ่มสู่เส้นสตาร์ทเข้าแข่งขันกับโลก
 • ความชอบเป็นบ่อเกิดแห่งความขยัน ความขยันเป็นบ่อเกิดแห่งอัจฉริยะ
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณธรรมอันดีงามของอริยชน
 • ปราชญ์ไม่เคยกังวลเรื่องความเป็นความตายของตัวเอง แต่กังวลถึงอนาคตของชาติอยู่เสมอ
  ซูลิน

 

 • ใจมนุษย์จะประเสริฐได้เพราะความสะอาดผุดผ่อง
  เฉินอี
 • โทษทัณฑ์ที่คนโกหกต้องได้รับนั้น ไม่ใช่เพราะคนไม่เชื่อคำพูดของเขา แต่เพราะเขาไม่สามารถเชื่อคำพูดของใครได้
  เบอร์นารด ชอว์
 • หากท่านประสงค์จะเข้าใจชาติใด จงดูการเริงรำและการร้องเพลงของชาตินั้น อย่าไปสนใจกับการเมืองของเขา (แสดงว่านักการเมืองเชื่อไม่ได้)
  แอเนส เดอไมล์
 • เที่ยงธรรมทำให้แจ่มจรัส ซื่อตรงก่อให้เกิดบารมี
  ทลีซิง
 • การฝึกฝนร่างกายต้องทำเป็นประจำ ต้องยืนหยัด ร่างกายของคนก็เหมือนกับเครื่องจักร ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอจึงจะไม่ขึ้นสนิม
  จูเต๋อ
 • ในบางระดับ อัจฉริยะเป็นผลึกแห่งหยาดเหงื่อแรงงาน
  ฉิมมุ
 • ผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัว ย่อมเอาชนะใจคนทั้งหลายได้
  ปรัชญาขงจื้อ
 • ท่ามกลางเสียงอึกทึกของอาวุธ กฎหมายก็เป็นใบ้
  ชิเชโร นักปรัชญาชาวโรม
 • ชาติใดให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าอิสรภาพ ชาตินั้นจะสูญเสียอิสรภาพ ชาติใดให้ความสำคัญ กับความสุขสบายและเงินมากกว่าอิสรภาพ ชาตินั้นจะสูญเสียความสุข ความสบาย เงิน สูญเสียอิสรภาพตามไปด้วย
  ซัมเมอร์เซ็ต มอท์ม
 • ความจริงอันน่าเกลียดเปิดเผยให้เห็นว่า ความกลัวเป็นรากฐานของการเชื่อฟัง
  เซอร์วินสตัน เชอร์ชิลล์
 • จงปรึกษาแม้กับศัตรู ถ้าเป็นคนฉลาด แต่จงอย่าทำตามคำแนะนำของมิตรผู้โง่เขลา
 • ศาสนาเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของ ชาติพันธุ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งภราดรภาพและบูรณภาพ ที่มีเนื้อแท้ของความรู้สึก
  เสถียรโพธินันทะ
 • จงยกฐานะของท่านให้สูงขึ้นด้วยตัวท่านเอง เนื่องด้วยตัวท่านเองนั้นเป็นทั้งศัตรูของตัวท่านเอง
  ภควัตคีตา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้