วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

คำคมความรัก

 • ความรัก คือ โรคอย่างหนึ่งเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เจอ
 • ความรัก คือ ศิลปะที่คนมีรักเท่านั้นจะเข้าใจ
 • ความรัก คือ สิ่งที่ทำให้คนฉลาดกลายเป็นคนโง่ และเปลี่ยนคนโง่ให้กลายเป็นคนฉลาด
 • ในความรักมีความลับอยู่ว่า จงอย่ารักในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข แต่จงมีความสุขในสิ่งที่เรารัก
 • ความรัก ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์เดิมๆของชีวิต
 • ความรัก มิใช่การก้าวนำหรือก้าวตาม แต่เป็นการก้าวไปพร้อมกัน
 • ความรัก คือ การยอมเป็นน้ำเย็น ขณะที่อีกฝ่ายร้อนเป็นไฟ
 • ความรัก ทำให้นาทีเดียวของการอยู่ร่วมกันนั้นยาวนานชั่วนิรันดร์

 

 • ความรัก จะยาวนานหรือแสนสั้น ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรารัก
 • กว่าจะได้พบเจอความรักนั้นเสนยาก อย่าให้มันจบสิ้นลงในวันเดียว
 • ถ้าหมดรักกันแล้ว ต่อให้พูดมากสักเท่าใดก็ไม่สามารถกลับมารักกัน
 • ความรัก ทำให้เกิดประกายไฟในหัวใจ อยู่เคียงข้างกันเสมอ แม้ในวันที่ทุกข์ตรมนั้นคือ รัก
 • ความรัก ทำให้วันที่เสนเศร้ากลายเป็นวันอันแสนสุข
 • ความรัก คือ สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจ ความรักที่รีบร้อน มักจะพบจุดสิ้นสุดที่รวดเร็ว
 • ความรัก ไม่ใช่การมองตากัน แต่เป็นการมองไปในทิศทางเดียวกัน ยามแรกรัก คือ ช่วงเวลาที่หอมหวานที่สุดของความรัก
 • ความรัก จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 • ความรัก คือ ความพึงพอใจในสิ่งที่รัก
 • ความรัก ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย มักจะเป็นรักตัวเอง
 • ความรัก คือ สิ่งที่คุณพบไม่ใช่สิ่งที่คุณแสวงหา
 • ความรัก ทำให้เราอภัยให้กันได้เสมอ โดยไม่เคยคำนวณว่ากี่ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหน ก็ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเอง
 • ความรัก อยู่เหนือคำทำนาย และจะไม่ก้าวเดินไปตามคำพยากรณ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้