วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ฟันฉลาม ไขปริศนาภาวะโลกร้อน

     ฉลามอยู่บนโลกนี้มาตั้งแต่ยุคก่อนไดโนเสาร์ พวกมันจึงมีเรื่องราวมายมายให้เราได้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศของโลก และข่าวดีก็คือ นักวิทยาศาสตร์สามารถได้ข้อมูลเหล่านั้นมาโดยที่พวกเค้าไม่ต้องออกไปเสี่ยงอันตรายจากฟันแหลมๆพวกนั้นด้วยซ้ำ

Rob Eagle นักชีววิทยาด้านวิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัย Caltech และ Aradhna Tripati ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์โลก จากมหาวิทยาลัย UCLA ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างฟันของฉลามและอุณหภูมิของน้ำทะเล

จากงานวิจัยของศาสตราจารย์ John Eiler จากมหาวิทยาลัย Caltech ทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ทราบว่า พันธะเคมี (chemical bond) ระหว่างสองไอโซโทปที่หายากของธาตุคาร์บอนและออกซิเจนสามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงอุณหภูมิขณะที่แร่ธาตุต่างๆก่อตัว และเนื่องจากฉลามเป็นสัตว์เลือดเย็น อุณหภูมิร่างกายของมันจึงเท่ากับอุณหภูมิน้ำที่มันอาศัยอยู่ ฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถคำนวณอุณหภูมิของน้ำทะเลจากไอโซโทปหายากที่มีอยู่ในแร่อพาไทต์ (apatite) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของฟันฉลาม แต่ใครเล่าจะกล้าพอที่จะดึงเอาฟันแหลมๆนั้นออกมา

 

เป็นโชคดีที่ว่า โดยปกติแล้วฟันฉลามจะหลุดออกจากขากรรไกรอยู่เสมอๆ นักวิทยาศาสตร์จึงเก็บฟันที่หลุดตามธรรมชาติเหล่านั้นมาวิจัยได้ Eagle กล่าวว่าในงานวิจัยเบื้องต้น ทีมงานของเขาได้ฟันฉลามจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิให้แตกต่างกันและค้นพบว่าองค์ประกอบทางเคมีในฟันฉลามสามารถบ่งชี้อุณหภูมิของน้ำที่พวกมันอาศัยอยู่ได้จริง งานวิจัยของ Eagle และ Tripati จะได้รับการตีพิมพ์เร็วๆนี้

ระหว่าง 40 ถึง 60 ล้านปีที่แล้ว ระดับคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกนั้นสูงกว่าปัจจุบันเป็นอย่างมาก หากการวิจัยองค์ประกอบทางเคมีในฟันฉลามประสบความสำเร็จ ปริศนาเกี่ยวกับอุณหภูมิของน้ำทะเลในโลกยุคโบราณและยุคปัจจุบันจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป ทั้งนี้ความรู้และความเข้าใจเรื่องราวดังกล่าวจะช่วยให้เราวางยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนได้ดียิ่งขึ้น ใครว่าความรู้ไม่สามารถหาได้จากฟัน เห็นทีจะต้องคิดใหม่เสียแล้ว

สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
เศรษฐกิจและการเงินโลกกับภาวะโลกร้อน
โลกร้อน สาเหตุ 10 ปรากฏการณ์ประหลาด
ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระดับน้ำทะเลขึ้นสูง
ภาวะโลกร้อนกับชีวิตพอเพียง
ภาวะโลกร้อนกับการประมง
ฟันฉลาม ไขปริศนาภาวะโลกร้อน
ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน
หลอดตะเกียบ ประหยัดไฟลดภัยโลกร้อน
กินอาหารลดโลกร้อน
80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
10 ข้อ ใกล้ตัวลดโลกร้อน
ฉลากคาร์บอน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อเกษตรไทย
ประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน
เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้