วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

จำลองภาพอุกกาบาตชนโลก

3

หมู่เกาะญี่ปุ่นแหลกเป็นเสี่ยงๆ

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากมีวัตถุขนาดใหญ่พุ่งเข้าชนโลกอย่างแรง มองจากอวกาศจะเห็นวัตถุรูปร่างแปลกๆ ปรากฎขึ้นภายในหลุม มันเป็นลูกไฟร้อนแรงรูปโดมขนาดมหึมา ซึ่งประกอบด้วยไอหินจากหินหลอมละลายและระเหยเป็นแก๊ส หินเป็นตันๆ กลายเป็นแก๊สเพราะความร้อนจัด ประมาณกันว่า หินที่กลายเป็นไอนี้มีปริมาณถึงหนึ่งแสนเมกะตัน

 

หลังจากไอขยายขึ้นมาจนกลายเป็นรูปโดมแล้วก็จะแผ่ออกแล้วกระจายไปทุกทิศทุกทางด้วยความเร็วสูง

3 ชั่วโมงหลังจากที่มีอุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลงในมหาสมุทรทางใต้ของญี่ปุ่น

ไอหินก็จะแผ่ไปถึงเทือกเขาหิมาลัย เปลวที่มีอุณหภูมิสูงถึง 4000 องศาเซนเซียส พัดผ่านด้วยความเร็ว 300 เมตรต่อวินาที

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้