วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

จำลองภาพอุกกาบาตชนโลก

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวัตถุขนาดยักษ์ความกว้าง 500 กิโลเมตรเข้ามาชนโลก

เรามีภาพจำลองเหตุการณ์จากคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีฟิสิกส์ เพื่อให้เข้าใจผลกระทบและขนาดของอุกกาบาตได้ดียิ่งขึ้น

 

โดยตั้งสมมุติฐานว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลกในปัจจุบัน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 500 กิโลเมตรนั้น ใหญ่กว่าเกาะทั้งเกาะของญี่ปุ่น

สมมุติว่าวัตถุนี้ตกทางตอนใต้ของญี่ปุ่น

ห่างไป 1500 กิโลเมตร ในมหาสมุทรแปซิฟิก

 หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย