วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อวกาศ

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์
แกแลคซี่
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ยานสำรวจอวกาศ
มนุษย์อวกาศ
ระบบสุริยจักรวาล
การใช้ดาวเทียมสำรวจ
การควบคุมดาวเทียม
มนุษย์บนดวงจันทร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์

  • นักดาราศาสตร์คนแรกที่พบว่าดาวหางบางดวงโคจรเป็นรูปวงรี คือ Edmand Halley ซึ่งมีชีวิตอยู่ใน ศตวรรษที่ 17 พบว่าดาวหางที่โคจรมาในปี พ.ศ.2150 นั้นเป็นดาวหางดวงเดียวกันที่เคยปรกกฎในปี พ.ศ.2074 ซึ่งจะปรากฎให้เห็นอีก ทีในปี พ.ศ. 2065 ซึ่งเป็นการคำนวณที่ถูกต้องว่าดาวหางดวงนี้แวะเวียนมาให้เราเห็นทุกๆ 76 ปี จึงตั้งชื่อดาวตามชื่อผู้ที่ค้นพบว่า ฮัลเล่ย์ นอกจากนี้ยังมีดาวดางที่มีชื่อหลายดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เช่น ดาวหางบรูกส์ อะเรนโรแลนด์ ไอเคย่า เซกิ เทมเพิล
  • นักบินอวกาศที่ออกไปในอวกาศได้สำเร็จคนแรกชื่อ ยูริ กาการิน ชาวรัสเซีย ขึ้นไปกับยาน Vostok 1 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2504 โคจรอยู่นานเป็นเวลา 1 ชั่วโมงกับ 48 นาที หลังจากนั้นทั้งรัสเซียและอเมริกาก็ได้ส่งยานอวกาศขึ้นไปอีก หลายครั้ง แต่ละครั้งจะมีมนุษย์อวกาศอยู่บนยานด้วย 3 คน

  • เมื่อเดือนมิถุนายน 2509 เอ็ดไวท์ (Ed White) เป็นมนุษย์อวกาศคนแรกที่ออกยานอวกาศเจมินี 4 แล้วเดินอยู่ในอวกาศ และได้ปฏิบัติการเชื่อมยานเจมินิ 6 กับยานเจมินิ 7 เข้าด้วยกัน และยานเจมินิ 8 ได้เชื่อมกับยานอีกลำหนึ่งที่ไม่มีมนุษย์อวกาศ ได้สำเร็จขณะโคจรรอบโลก

 

  • นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศล Georges de Buffon กล่าวว่า โลกเกิดจากจากดวงอาทิตย์ เนื่องจากการโคจร ผ่านเข้ามาของดาวหางและถูกดางหางชน สะเก็ตของดวงอาทิตย์เมื่อเย็นลงก็กลายเป็นโลก แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะคิด ว่ามีดาวหางผ่านเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์และชนดวงอาทิตย์แตก ความคิดดังกล่าวก็เป็นบรรทัดฐานของอีกหลายทฤษฎี
  • กล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงที่ William Herschel ประดิษฐ์ขึ้นเป็นกล้องที่เขาใช้ส่องพบดาวยูเรนัสกล้องโทรทัศน์ ซึ่ง William Herschel สร้างขึ้นมาที่ใช้ศึกษาดาวและเนบิวลาที่อยู่นอกระบบสุริยะออกไป และพบว่าดาวไม่ได้อยู่กระจัดกระจาย แต่อยู่เป็นกลุ่มๆ และบอกลักษณะของกาแลคซี่เราได้ด้วย นักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ค้นพบดาวยูเรนัส โดยใช้ ดูดาวขนาด 7 นิ้ว ที่สร้างขึ้นเองเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปี 1771 ท่านผู้นี้เป็นคนแรกที่รู้ความหมายของคำว่า แกแลคซี่

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้