วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อวกาศ

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์
แกแลคซี่
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ยานสำรวจอวกาศ
มนุษย์อวกาศ
ระบบสุริยจักรวาล
การใช้ดาวเทียมสำรวจ
การควบคุมดาวเทียม
มนุษย์บนดวงจันทร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์

  • นักดาราศาสตร์คนแรกที่พบว่าดาวหางบางดวงโคจรเป็นรูปวงรี คือ Edmand Halley ซึ่งมีชีวิตอยู่ใน ศตวรรษที่ 17 พบว่าดาวหางที่โคจรมาในปี พ.ศ.2150 นั้นเป็นดาวหางดวงเดียวกันที่เคยปรกกฎในปี พ.ศ.2074 ซึ่งจะปรากฎให้เห็นอีก ทีในปี พ.ศ. 2065 ซึ่งเป็นการคำนวณที่ถูกต้องว่าดาวหางดวงนี้แวะเวียนมาให้เราเห็นทุกๆ 76 ปี จึงตั้งชื่อดาวตามชื่อผู้ที่ค้นพบว่า ฮัลเล่ย์ นอกจากนี้ยังมีดาวดางที่มีชื่อหลายดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เช่น ดาวหางบรูกส์ อะเรนโรแลนด์ ไอเคย่า เซกิ เทมเพิล
  • นักบินอวกาศที่ออกไปในอวกาศได้สำเร็จคนแรกชื่อ ยูริ กาการิน ชาวรัสเซีย ขึ้นไปกับยาน Vostok 1 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2504 โคจรอยู่นานเป็นเวลา 1 ชั่วโมงกับ 48 นาที หลังจากนั้นทั้งรัสเซียและอเมริกาก็ได้ส่งยานอวกาศขึ้นไปอีก หลายครั้ง แต่ละครั้งจะมีมนุษย์อวกาศอยู่บนยานด้วย 3 คน

  • เมื่อเดือนมิถุนายน 2509 เอ็ดไวท์ (Ed White) เป็นมนุษย์อวกาศคนแรกที่ออกยานอวกาศเจมินี 4 แล้วเดินอยู่ในอวกาศ และได้ปฏิบัติการเชื่อมยานเจมินิ 6 กับยานเจมินิ 7 เข้าด้วยกัน และยานเจมินิ 8 ได้เชื่อมกับยานอีกลำหนึ่งที่ไม่มีมนุษย์อวกาศ ได้สำเร็จขณะโคจรรอบโลก

 

  • นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศล Georges de Buffon กล่าวว่า โลกเกิดจากจากดวงอาทิตย์ เนื่องจากการโคจร ผ่านเข้ามาของดาวหางและถูกดางหางชน สะเก็ตของดวงอาทิตย์เมื่อเย็นลงก็กลายเป็นโลก แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะคิด ว่ามีดาวหางผ่านเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์และชนดวงอาทิตย์แตก ความคิดดังกล่าวก็เป็นบรรทัดฐานของอีกหลายทฤษฎี
  • กล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงที่ William Herschel ประดิษฐ์ขึ้นเป็นกล้องที่เขาใช้ส่องพบดาวยูเรนัสกล้องโทรทัศน์ ซึ่ง William Herschel สร้างขึ้นมาที่ใช้ศึกษาดาวและเนบิวลาที่อยู่นอกระบบสุริยะออกไป และพบว่าดาวไม่ได้อยู่กระจัดกระจาย แต่อยู่เป็นกลุ่มๆ และบอกลักษณะของกาแลคซี่เราได้ด้วย นักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ค้นพบดาวยูเรนัส โดยใช้ ดูดาวขนาด 7 นิ้ว ที่สร้างขึ้นเองเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปี 1771 ท่านผู้นี้เป็นคนแรกที่รู้ความหมายของคำว่า แกแลคซี่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย