วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อวกาศ

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์
แกแลคซี่
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ยานสำรวจอวกาศ
มนุษย์อวกาศ
ระบบสุริยจักรวาล
การใช้ดาวเทียมสำรวจ
การควบคุมดาวเทียม
มนุษย์บนดวงจันทร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

แกแลคซี่

กาแลคซี่เป็นอาณาบริเวณที่ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ รวมทั้งก๊าซและฝุ่นละอองจำนวนมากมาย กลุ่มดาวเหล่านี้มีรูปร่างไม่แน่นอนบางทีดูเป็นรูปกังหันเป็นรูปคล้ายๆ ไข่ดาว เป็นต้น เดิมนักดาราศาสตร์เชื่อ ว่า แกแลคซี่คือจักรวาลทั้งหมด แต่ปัจจุบันทราบแล้วว่า ยังมีแกแลคซี่อื่นๆ อีกมากมีรูปร่างแตกต่างกันไป ระบบสุริยะของเราก็ตั้งอยู่ในแกแลคซี่หนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายๆ กังหัน กลมแบนนูนหนาตรงกลางมีดาวเรียง รายเป็นแนวโค้งออกไปจากศูนย์กลางโดยรอบ แต่โลกของเราอยู่ ในแนวอันหนึ่งใกล้ขอบของแกแลคซี่ จึงทำให้มองไม่เห็นรูปแกแลคซี่ของเราเป็นรูปกังหันเราจะเห็นเพียงแนว ช้างเผือก ซึ่งเป็นแสงสว่างจาง ๆ เป็นแถบยาว พาดข้ามท้องฟ้าแสงที่เราเห็นนี้ก็คือ แสงที่มาจากดวงดาวนับล้านๆดวงที่อยู่ระหว่างเรากับ แกแลคซี่ของเรา

 

จากการศึกษาพบว่าดาวที่อยู่ตรงกลางแกแลคซี่นั้น ส่วนใหญ่จะมีสีแดงซึ่งเป็นดาวที่มี อายุมากส่วนดาวที่อยู่บริเวณรอบขอบแกแลคซี่จะเป็นดาวที่มีสีน้ำเงินซึ่งเป็นดาวที่เพิ่งเกิดใหม่ และนอก จากยังมีดาวอีกจำนวนมากที่กำลังเกิดจากการรวมตัวของก๊าซและฝุ่นละออง แกแลคซี่ของเราได้เชื่อว่า แกแลคซี่ทางช้างเผือก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100,000 ปีแสง โลก ของเราอยู่ห่างจากจุกศูนย์ กลางของแกแลคซี่ 30,000 ปีแสง แกแลคซี่ของเรานี้ไม่ได้นิ่งอยู่เฉย แต่กำลังหมุนอย่างช้าๆ อยู่ในอวกาศเหมือนลูกล้อมหึมาที่กำลังเคลื่อนที่ไป การหมุนของแกแลคซี่ก็คือ การเคลื่อนที่ของดาวนั่นเอง ดาวที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของแกแลคซี่จะใช้เวลาหมุนรอบจุดศูนย์กลางของแกแลคซี่น้อยกว่าดาวที่อยู่ไกล ออกไป ดวงอาทิตย์ของเราใช้เวลาหมุนรอบแกแลคซี่ 1 รอบ กินเวลา 225ล้านปีเรียกเวลาที่ดวงอาทิตย์ หมุนรอบจุดศูนย์กลางของแกแลคซี่ 1 รอบว่าปีจักรวาล (Cosmic Year)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้