วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อวกาศ

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์
แกแลคซี่
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ยานสำรวจอวกาศ
มนุษย์อวกาศ
ระบบสุริยจักรวาล
การใช้ดาวเทียมสำรวจ
การควบคุมดาวเทียม
มนุษย์บนดวงจันทร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์

ตัวอย่าง ถ้าโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวอังคารจึงได้แรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์มากกว่า ทำให้โลกต้องโคจรเร็วกว่า เพื่อให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางที่สมดุลกับแรงโน้มถ่วง แสดงว่าโลกจะ ต้องแซงขึ้นหน้าดาวอังคารเป็นระยะๆ เมื่อมองจากโลกขณะที่โลกแซงหน้าดาวอังคาร (จาก ก ถึง จ ดังรูป) จะเห็นดาวอังคารเดินทางช้าลงและกวาดเป็นวงบนท้องฟ้า ในช่วงเวลาสั้นๆ

1. ดาวพุธ จำนวนดวงจันทร์ 0
2. ดาวศุกร์ จำนวนดวงจันทร์ 0
3. โลก จำนวนดวงจันทร์ 1
4. ดาวอังคาร จำนวนดวงจันทร์ 2
5. ดาวพฤหัส จำนวนดวงจันทร์ 16
6. ดาวเสาร์ จำนวนดวงจันทร์ 23
7. ดาวยูเรนัส จำนวนดวงจันทร์ 5
8. ดาวเนปจูน จำนวนดวงจันทร์ 2
9. ดาวพลูโต จำนวนดวงจันทร์ 1

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย