วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อวกาศ

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์
แกแลคซี่
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ยานสำรวจอวกาศ
มนุษย์อวกาศ
ระบบสุริยจักรวาล
การใช้ดาวเทียมสำรวจ
การควบคุมดาวเทียม
มนุษย์บนดวงจันทร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

ยานสำรวจอวกาศ

Pioneer 10

เริ่มปฏิบัติการ: 2 มีนาคม 1972
ถึงจุดหมาย: 3 ธันวาคม 1973
สิ้นสุดภารกิจ: 31 มีนาคม 1997

เป้าหมาย: สำรวจและถ่ายภาพดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี วัดสนามแม่เหล็กและรังสีจากดาวพฤหัสบดี จากนั้นจึงโคจรออกนอกระบบสุริยะ โดยมีแผ่นโลหะสลักรูปมนุษย์ และตำแหน่งของดวงอาทิตย์ถูกส่งไปกับยานด้วย

Mariner 10

เริ่มปฏิบัติการ: 3 พฤศจิกายน 1973
ถึงจุดหมาย: 5 กุมภาพันธ์ 1974
สิ้นสุดภาระกิจ: 24 พฤศจิกายน 1975

เป้าหมาย: สำรวจดาวเคราะห์ชั้นในทั้ง 2 ดวงคือดาวศุกร์และดาวพุธ

Viking 1

เริ่มปฏิบัติการ: 20 สิงหาคม 1975
ถึงจุดหมาย: 19 มิถุนายน 1976
ร่อนลงจอดบนดาวอังคาร: 20 กรกฎาคม 1976

สิ้นสุดภาระกิจ: 17 สิงหาคม 1980(ในวงโคจร) 13 พฤศจิกายน 1982(จอดบนดาวอังคาร)

Viking 2
เริ่มปฏิบัติการ: 9 กันยายน 1975
ถึงจุดหมาย: 7 สิงหาคม 1976
ร่อนลงจอดบนดาวอังคาร: 3 กันยายน 1976
สิ้นสุดภาระกิจ: 11 เมาายน 1980(ในวงโคจร) 25 กรกฎาคม 1978(จอดบนดาวอังคาร)

เป้าหมาย: ค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร และถ่ายภาพความละเอียดสูงของพื้นผิวดาวอังคาร สำรวจโครงสร้างและส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศและพื้นดิน

Voyager 1

เริ่มปฏิบัติการ: 5 กันยายน 1977
ถึงจุดหมาย: 5 มีนาคม 1979

เป้าหมาย: สำรวจชั้นบรรยากาศ สนามแม่เหล็ก ดวงจันทร์ และวงแหวนของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์

Voyager 2

เริ่มปฏิบัติการ: 20 สิงหาคม 1977
ถึงจุดหมาย: 9 กรกฎาคม 1979

เป้าหมาย: สำรวจดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ และขยายโครงการออกไปเพื่อสำรวจดาวยูเรนัส(1981) และดาวเนปจูน(1985)

Magellan

เริ่มปฏิบัติการ: 4 พฤษภาคม 1989
ถึงจุดหมาย: 10 สิงหาคม 1990
สิ้นสุดภาระกิจ: 12 ตุลาคม 1994

เป้าหมาย: สำรวจพื้นผิวดาวศุกร์เพื่อศึกษาลักษณะภูมิประเทศ และวัดค่าสนามแม่เหล็ก

Galileo

เริ่มปฏิบัติการ: 18 ตุลาคม 1989
ถึงจุดหมาย: 7 ธันวาคม 1995
สิ้นสุดภาระกิจหลัก: ธันวาคม 1997
สิ้นสุดภาระกิจสำรวจดวงจันทร์ยูโรป้า: ธันวาคม 1999

เป้าหมาย: สำรวจชั้นบรรยากาศ สนามแม่เหล็กดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์ 4 ดวง (ใช้เวลา 2 ปี) และขยายระยะเวลาปฏิบัติภาระกิจไปอีก 2 ปี ปัจจุบันได้ขยายระยะเวลาปฏิบัติภาระกิจออกไปอีก(Galileo Millennium Mission)

ยานอวกาศ


มนุษย์อวกาศสามารถอยู่ในอวกาศได้โดย อยู่ในสถานีอวกาศ


ยานสำรวจดวงจันทร์และยานควบคุม อพอลโล ของสหรัฐอเมริกา
ยานควบคุมอพอลโลของสหรัฐอเมริกา


ยานสำรวจดวงจันทร์อพอลโล 11 ของสหรัฐอเมริกา


หากจำเป็นสถานีอวกาศ สามารถตอดตั้งยานใหม่ๆเพิ่มเติมได้ในอวกาศเมื่อต้องการ


สถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซียที่อยู่ในวงโคจรรอบโลกยานสำรวจดวงจันทร์อพอลโล 6 ลำ นำมนุษย์อวกาศขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2512 – 2515


รถสำรวจดวงจันทร์ที่ถูกส่งขึ้นไปพร้อมยาน อพอลโล 15 ในปี พ.ศ. 2514


ยานสำรวจดวงจันทร์อพอลโล สูง 7 เมตร น้ำหนัก 14 ตัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย