วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อวกาศ

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์
แกแลคซี่
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ยานสำรวจอวกาศ
มนุษย์อวกาศ
ระบบสุริยจักรวาล
การใช้ดาวเทียมสำรวจ
การควบคุมดาวเทียม
มนุษย์บนดวงจันทร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

มนุษย์อวกาศ


มนุษย์อวกาศยุคใหม่ของอเมริกา


อเลกไซ ลีโอนอฟ เดินในอวกาศ เมื่อปี พ.ศ. 2508


ปัจจุบันมนุษย์อวกาศของรัสเซียสวมขุดอวกาศแบบนี้
ยูริ กาการิน เป็นมนุษย์อวกาศคนแรก ที่ขึ้นไปโคจรรอบโลกในปี พ.ศ. 2504


วิลเลียม แอนเดือร์ส ขับยานอพอลโล 8 โคจรรอบดวงจันทร์ ในปี พ.ศ. 2511


เอดวิน อัลดริน ซึ่งเดินทางไปดวงจันทร์ พร้อมกับ นิล อาร์มสตรอง


เมื่อสวมชุดอวกาศแบบนี้แล้ว มนุษย์อวกาศสามารถออกจากยานอวกาศได้ โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือ


นิล อาร์มสตรอง มนุษย์อวกาศคนแรก ที่ขึ้นไปเดินบนดวงจันทร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย