วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อวกาศ

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์
แกแลคซี่
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ยานสำรวจอวกาศ
มนุษย์อวกาศ
ระบบสุริยจักรวาล
การใช้ดาวเทียมสำรวจ
การควบคุมดาวเทียม
มนุษย์บนดวงจันทร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

ระบบสุริยจักรวาล


ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 2 ในระบบสุริยจักรวาล และเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนมากที่สุด


ดาวยูเรนัส เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 7 ในระบบสุริยจักรวาล


ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 5 และเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยจักรวาล
ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 4 ในระบบสุริยจักรวาล เป็นดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกเรามากที่สุด


ซีเรส เป็นดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยจักรวาล หมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่ระหว่าง ดาวอังคารกับดาวเสาร์


ดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 6 ในระบบสุริยจักรวาล มีวงแหวนล้อมรอบ


โลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ เป็นอันดับที่ 3 และเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่


ดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 8 ในระบบสุริยจักรวาล


เวสต้า เป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีความสว่างไสวมากที่สุด ในระบบสุริยจักรวาล


ดาวพลูโต เป็นดาวเคราะห์ ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด


ดาวพุธ คือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย