วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อวกาศ

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์
แกแลคซี่
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ยานสำรวจอวกาศ
มนุษย์อวกาศ
ระบบสุริยจักรวาล
การใช้ดาวเทียมสำรวจ
การควบคุมดาวเทียม
มนุษย์บนดวงจันทร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

ระบบสุริยจักรวาล


ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 2 ในระบบสุริยจักรวาล และเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนมากที่สุด


ดาวยูเรนัส เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 7 ในระบบสุริยจักรวาล


ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 5 และเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยจักรวาล
ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 4 ในระบบสุริยจักรวาล เป็นดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกเรามากที่สุด


ซีเรส เป็นดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยจักรวาล หมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่ระหว่าง ดาวอังคารกับดาวเสาร์


ดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 6 ในระบบสุริยจักรวาล มีวงแหวนล้อมรอบ


โลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ เป็นอันดับที่ 3 และเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่


ดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 8 ในระบบสุริยจักรวาล


เวสต้า เป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีความสว่างไสวมากที่สุด ในระบบสุริยจักรวาล


ดาวพลูโต เป็นดาวเคราะห์ ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด


ดาวพุธ คือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้