วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อวกาศ

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์
แกแลคซี่
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ยานสำรวจอวกาศ
มนุษย์อวกาศ
ระบบสุริยจักรวาล
การใช้ดาวเทียมสำรวจ
การควบคุมดาวเทียม
มนุษย์บนดวงจันทร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

การใช้ดาวเทียมสำรวจ


ดาวเทียมสปุตนิค 1

เป็นดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก เป็นดาวเทียมของประเทศรัสเซีย ส่งไปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1957


ดาวเทียมลูน่า 2

เป็นดาวเทียมดาวแรกที่ลงจอดบนดวงจันทร์ได้ ส่งโดยประเทศรัสเซีย ในปี ค.ศ.1959
ดาวเทียมฮีเลียส เอ

เป็นดาวเทียมที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เป็น ความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเยอรมัน มันจะโคจรเข้าไป ใกล้ดวงอาทิตย์อยู่ในระยะ 45 ล้านกิโลเมตร ซึ่งนับว่าเป็นระ ยะที่ใกล้ที่สุดกว่าวัตถุใดๆ


ดาวเทียม Giotto

เป็นดาวเทียมของยุโรปที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับดาวหางโดย เฉพาะดาวหางฮัลเล่ย์ในภาพวิศกรกำลังตรวจเช็คยานก่อนจะ ส่งขึ้นสู่อวกาศ


ดาวเทียมมาริเสท

เป็นดาวเทียมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของกองทัพ เรือสหรัฐเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างสถานีทางชาย ฝั่งกับเรือรบในทะเล

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้