วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อวกาศ

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์
แกแลคซี่
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ยานสำรวจอวกาศ
มนุษย์อวกาศ
ระบบสุริยจักรวาล
การใช้ดาวเทียมสำรวจ
การควบคุมดาวเทียม
มนุษย์บนดวงจันทร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

การควบคุมดาวเทียม

ดาวเทียมสามารถส่งออกไปจากยานควบคุมไฟฟ้าและทดสอบการโคจรของมันดาวเทียมที่มีสิ่งผิดปกติเล็กน้อย สามารถนำกลับมาซ่อมแซมที่ ห้องเก็บสินค้า ส่วนความเสียหายมากๆ ต้องนำกลับมาซ่อมบนโลก วัตถุที่หมุน รอบโลกไม่มีน้ำหนัก ดังนั้นการยกวัตถุดังกล่าว จึงไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ แต่ต้องเคลื่อนไหวมันอย่างระมัด ระวังการเคลื่อนย้ายดาวเทียมเข้าออกจากห้องเก็บสินค้าจะมีแกนควบคุม ซึ่งทำงานโดยรีโมท คอนโทรลภายใน ยานแขนควบคุมมีความยาวกว่า 16 หลา มันมีข้อต่อเพื่อจะได้เคลื่อนไหวเหมือนแขนมนุษย์


ยานที่มีมนุษย์ไปสำรวจ
ยานที่ไม่มีมนุษย์ไปสำรวจ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย