วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อวกาศ

บุคคลสำคัญทางดาราศาสตร์
แกแลคซี่
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ยานสำรวจอวกาศ
มนุษย์อวกาศ
ระบบสุริยจักรวาล
การใช้ดาวเทียมสำรวจ
การควบคุมดาวเทียม
มนุษย์บนดวงจันทร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

มนุษย์บนดวงจันทร์

ในปี 1969 ทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมสำหรับการบินประวัติศาสตร์อะพอลโล 11 นักบินอวกาศสามคนที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นีล อาร์มสตรอง เอ็ดวิน แอลดริน ไมเคิล คอลลินส์ การส่งยานอวกาศเริ่มจากแหลมเคนเนดี้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ปี 1969 ในวันที่ 19 กรกฎาคมยานบังคับการและยานบริการชื่ออีเกิ้ลก็ได้เริ่มโคจรรอบดวงจันทร์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม อาร์มสตรองและแอลดรินได้คลานผ่านอุโมงค์เชื่อยานอวกาศไปลงดวงจันทร์ ส่วนคอลลินส์อยู่ในยาน บังคับการและบริการยานอวกาศสองลำแยกออกจากกันในการหมุนรอบดวงจันทร์รอบที่สิบสาม ได้มีการยิงยานอีเกิ้ล ลงบนดวงจันทร์


การร่อนบนดวงจันทร์ของยาน

อาร์มสตรองได้นำยานอีเกิ้ลลงบนดวงจันทร์ด้วยความนิ่มนวล อาร์มสตรองได้บอกศูนย์บังคับการต่อผู้ชมหน้าจอ โทรทัศน์กว่า 500 ล้านคนว่า "ยานอีเกิ้ลได้ร่อนลงบนดวงจันทร์แล้ว" นักบินอวกาศซึ่งกระหายที่จะได้เดินทางบน ดวงจันทร์ได้สวมชุดอวกาศจากนั้นก็ได้เปิดประตูของยานนีล อาร์มสตรองได้ออกมาจากยานแล้วเดินลงบนดวง จันทร์อย่างช้าๆ ในขณะที่เขาเอาเท้าแตะดินบนดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยฝุ่น เขากล่าวว่า "นี่คือการก้าวเท้าเล็กๆ ของ คนๆ หนึ่งแต่เป็นก้าวยักษ์ของมนุษยชาติ" คนจำนวนล้านๆ คนได้เฝ้ามองดูและฟังเสียงของนักบินอวกาศคนแรก ที่ลงบนดวงจันทร์แอลดรินได้ออกมาร่วมกับอาร์มสตรองในเวลาอีก 18 นาทีต่อมา ทั้งสองใช้เวลาอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์ถึง 2 ชั่วโมง มีงานมากมายที่ต้องทำพวกเขาพยายามเดินทางวิ่งหรือกระโดดเหมือนจิ้งโจ้ ทั้งสองคนได้ปักธงชาติของอเมริกันลง บนดินดวงจันทร์ได้มีการสลักตัวหนังสือบนยานลงบนดวงจันทร์ซึ่งมีข้อความว่า "ที่มีมนุษย์จากโลกได้มาเหยียบ ดวงจันทร์เป็นครั้งแรก กรกฎาคม ค.ศ.1969" อาร์มสตรองและแอลดรินได้เก็บรวบรวมหินดวงจันทร์จากนั้น เขาได้ วางกล่องที่มีข่าวสารของผู้นำส่วนใหญ่ของโลกลงบนดวงจันทร์พวกเขายังได้ทิ้งกล่องทดลองวิทยาศาสตร์ไว้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้