สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

เครื่องเทศ

ดีปลี

ชื่อท้องถิ่น : ดีปลีเชือก (ภาคใต้) ประดงข้อ ปานนุ (ภาคกลาง) พิษพญาไฟ
ชื่อสามัญ : Indian Long Pepper, Java Long Pepper
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper retrofractum Vahl.
ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE

ดีปลีเป็นไม้เถาเลื้อย ลำต้นค่อนข้างกลมและเรียบ มีรากช่วยยึดเกาะซึ่งจะงอกออกตามข้อ ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ กว้าง 4 - 5 เซนติเมตร ยาว 8 - 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ผิวใบมัน ดอกมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ปลายมน ตั้งปลายขึ้นข้างบน มีสีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง กว้าง 0.5 - 0.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 - 6 เซนติเมตร มีทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย โดยต้นตัวผู้จะมีช่อดอกสั้นเรียวเล็ก ส่วนต้นตัวเมียจะมีดอกอวบกลม ผลมีรูปร่างค่อนข้างกลมเป็นผลย่อมฝังอยู่กับแกนช่อแยกจากกันไม่ได้

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ดีปลีเป็นพืชในเขตร้อนชื้น แต่สามารถทนแล้งได้ดี โดยทั่วไปพยในเขตป่าดงดิบเขาชื้น สภาพดินร่วนอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้ำดี สภาพน้ำฝนควรจะมีสม่ำเสมอ แต่ต้องไม่มีน้ำขังการปลูก

การปลูกดีปลีสามารถเพาะจากเมล็ดหรือขยายจากเถาได้ โดยทั่วไปนิยมขยายจากเถาโดยการนำเถาของดีปลีมาตัดเป็นท่อนๆ ชำในกระบะทรายจนกระทั่งเถาดีปลีแตกรากและยอดใหม่แล้ว การเตรียมพื้นที่โดยการพรวนดินใส่ปุ๋ยคอก เนื่องจากดีปลีเป็นไม้เลื้อย จึงต้องทำค้างให้เลื้อยโดยใช้เสาไม้หรือเสาซีเมนต์ ความยาวของเสาประมาณ 4 - 5 เมตร โดยฝังลงดินลึกประมาณ 0.5 - 1 เมตร ระยะปลูก 1 x 1 เมตร แล้วนำเถาดีปลีที่ชำจนรากงอกแล้วลงปลูกข้างๆ เสา ใช้เชือกหรือลวดยึดต้นกับเสาอย่างหลวมๆ ให้ต้นทอดไปตามยอดเสา ควรมีการพรางแสงในระยะแรกๆ เพื่อช่วยให้ต้นอ่อนเจริญได้ดีขึ้น

การดูแลรักษา

ในระยะแรกควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้น้ำท่วมขังหลังจากต้นเจริญดีแล้วจะมีรากออกมาช่วยเกาะกับเสาหลัก ซึ่งช่วงนี้สามารถตัดเชือกออกได้ การใส่ปุ๋ยโดยคลุกกับดินรอบๆ โคนต้น ซึ่งจะช่วยให้ต้นแข็งแรงและเจริญเติบโตดีขึ้น ศัตรูพืชที่พบได้แก่ เพลี้ยแป้ง ป้องกันกำจัดโดยใช้เซฟวิน

การเก็บเกี่ยวและผลผลิต

ดีปลีจะให้ผลผลิตได้เมื่ออายุ 2 ปี การเก็บเกี่ยวจะเก็บส่วนของดอกซึ่งจะมีผลอยู่ภายใน ซึ่งจะเก็บในขณะที่ผลแก่จัดแต่ยังไม่สุกคือ ยังมีสีเขียวอยู่ซึ่งเป็นระยะที่ดีปลีมีกลิ่นฉุนมากที่สุดจากนั้นจะนำไปตากแดดจนแห้งเปลี่ยนเป็นสีเทา ผลผลิตดีปลีแห้ง 200 กิโลกรัมต่อไร่ โดยดีปลีสด 4 กิโลกรัม เมื่อแห้งแล้วจะได้ดีปลีแห้ง 1 กิโลกรัม

กระวาน
กานพลู
ขมิ้นชัน
จันทน์เทศ
ดีปลี
พริกไทย
มะแข่น
เร่ว
วานิลา
อบเชย
ไทม์
ออริกาโน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้