สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

เครื่องเทศ

อบเชย

ชื่อสามัญ : Cinnamon (อบเชยเทศ) , Chinese cassia หรือ Cassia Lignea (อบเชยจีน) , Vietnamese cassia (อบเชยญวน) , Indonesian cassia (อบเชยชวา)
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
อบเชยเทศ Cinnamomum zeylanicum
อบเชยจีน Cinnamomum cassia
อบเชยญวน Cinnamomum loureirii
อบเชยชวา Cinnamomum burmannii
อบเชยไทย Cinnamomum ines Biume
ชื่อวงศ์ : LAURACEAE

อบเชยเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เปลือกหนาใบรูปหอกปลายและโคนแหลม เส้นใบตามยาว 3 เส้น ใบค่อนข้างหนาและผิวเรียบมันสีชมพูอมแดงและจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มเมื่อแก่ ดอกเล็กเป็นช่อสีเหลืองอ่อน ผลรูปไข่ ผิวเปลือกเรียบบาง อบเชยเทศมีการปลูกมากในศรีลังกา จัดเป็นอบเชยที่มีคุณภาพดีที่สุด

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

อบเชยชอบอากาศร้อนชื้น ดินควรเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี สามารถขึ้นได้ในที่ราบจนกระทั่งสูงจากระดับน้ำทะเล 2,000 ฟุต อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเแลี่ย 2,000 - 2,400 มิลลิเมตรต่อปี

การปลูก

การปลูกอบเชยใช้วิธีเพาะเมล็ด เมล็ดอบเชยเมื่อแกะออกจากผลแล้วควรเพาะทันที เพราะเมล็ดจะสูญเสียความงอกอย่างรวดเร็วมาก เมื่อต้นกล้างอกสูงประมาณ 15 เซนติเมตร หรือ อายุ 4 เดือนนับจากวันเพาะให้ย้ายลงถุง ดูแลรักษาอีก 4 - 5 เดือนจึงย้ายลงปลูกในแปลง ไถพรวนดินในแปลงปลูก ขุดหลุมปลูกขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋นคอกอัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้น ระยะปลูกที่ใช้ 2 x 2 เมตร


การดูแลรักษา

ในช่วงแรกอบเชยจะมีการเจริญเติบโตช้า จึงควรกำจัดวัชพืชเป็นระยะๆ คลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดิน ในปีแรกควรให้ปุ๋นเคมีสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 2 ช้อนโต๊ะต่อต้น ใส่เดือนละครั้ง และใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 20 กิโลกรัมต่อต้นต่อปีแบ่งใส่ช่วงต้นฝนและปลายฝน ข้อควรระวังคือ หากใช้ปุ๋ยมากเกินไปจะมีผลกระทบต่อกลิ่นของต้นอบเชยได้

การเก็บเกี่ยวและผลผลิต

หลังจากปลูกไปแล้ว 2 - 3 ปี จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ กิ่งหรือต้นที่เหมาะสมสำหรับตัดคือ ต้นที่มีขนาดเท่านิ้วมือ ยาวประมาณ 6- 8 ฟุต ตัดให้เหลือโคนต้นสูงจากพื้นดิน 10 - 15 เซนติเมตร เพื่อให้แตกยอดใหม่ ซึ่งจะสามารถตัดได้ทุก 2 - 3 ปี และควรตัดในฤดูฝนซึ่งจะสามารถลอกเปลือกได้ง่าย วิธีลอกเปลือกโดยการใช้มีดกรีดตามความยาวกิ่ง 2 ด้าน ตรงกันข้ามกัน เพื่อแบ่งออกเป็น 2 ส่วน แชะเปลือกออกจากกัน นำไปผึ่งไว้เมื่อเปลือกเริ่มแห้งจะหดตัว ม้วนงอ นำเปลือกมาม้วนเรียงต่อๆ กัน จนเป็นท่อนยาวแน่น นำไปตากแดด 3 วัน และผึ่งในที่ร่มอีก 3 วัน ผลผลิตอบเชยแห้ง 8 - 10 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

กระวาน
กานพลู
ขมิ้นชัน
จันทน์เทศ
ดีปลี
พริกไทย
มะแข่น
เร่ว
วานิลา
อบเชย
ไทม์
ออริกาโน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย