สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

เครื่องเทศ

ไทม์

ชื่อสามัญ : Thyme
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thyms sp.
ชื่อวงศ์ : LABIATAE

Summer thyme จะมีใบเรียวเล็กรูปหอก มีขนาดทรงพุ่มเตี้ย Winter thyme จะมีขนาดใบ และทรงพุ่มใหญ่กว่า ส่วน Lemon thyme จะมีใบกลมขนาดใหญ่กว่า 2 ชนิดแรก แต่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างจะเป็นแบบเลื้อย หรือนอนราบไปกับพื้นดินดอกมีขนาดเล็กสีชมพู เกิดตามชอกใบบริเวณยอด ดอกจะออกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน รากเป็นระบบรากฝอย ลำต้นและกิ่งจะมีเนื้อไม้แข็งเมื่ออายุ 3 - 4 ปี เป็นพืชที่มีใบเขียวตลอดทั้งปีโดยใบของ Summer thyme จะมีขนาดเล็กและออกสีเงินมากกว่า

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ดินที่มีการระบายน้ำดี และอินทรีย์วัตถุมาก ต้องการแสงแดดจัด อุณหภมิที่เหมาะสม 15 - 20 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่าง 5.5 - 6.5 พื้นที่ปลูกควรมีระดับความสูง 600 - 1,200 เมตร

การปลูก

เพาะเมล็ดในกระบะเพาะ เมล็ดจะออกภายใน 7 - 10 วัน ย้ายกล้าเมื่ออายุ 1 เดือน หรืออาจขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตัดแยกกิ่งที่มีรากตดหรือใช้วิธีแยกกอก็ได้


การดูแลรักษา

เป็นพืชที่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงน้อย สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ปัญหาน้ำขังในฤดูฝน จะทำให้รากเน่า ใบเน่า และทิ้งใบอย่างรวดเร็ว ใส่ปุ๋ยยูเรีย 50 กรัมต่อตารางเมตร หลังย้ายปลูก 7 - 10 วัน และใช้สูตร 15 - 15 - 15 เดือนละครั้ง กำจัดวัชพืชพร้อมการใส่ปุ๋ย

การเก็บเกี่ยวและผลผลิต

หลังจากปลูกแลัว 4 เดือน จะให้ผลผลิตโดยตัดเหนือพื้นดินประมาณ 10 เซนติเมตร ต้นเดิมจะแตกใบใหม่พร้อมให้เก็บเกี่ยวได้ทุก 30 - 45 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศสำหรับการทำแห้ง ทำได้โดยนำไปล้างแล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่ม มีการระบายอากาศดี ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรงเพื่อรักษาสีผลผลิตสดประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยผลผลิตสด 5 กิโลกรัม เมื่อแห้งแล้วจะได้ 1 กิโลกรัม

กระวาน
กานพลู
ขมิ้นชัน
จันทน์เทศ
ดีปลี
พริกไทย
มะแข่น
เร่ว
วานิลา
อบเชย
ไทม์
ออริกาโน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย