สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

เครื่องเทศ

ออริกาโน

ชื่อสามัญ : Oregano
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Origanum vulgare
ชื่อวงศ์ : LABIATAE

ออริกาโนเป็นพืชยืนต้น เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นและใบมีขนปกคลุม การเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อย บริเวณข้อที่สัมผัสดินจะออกรากได้ ใบมีสีเขียวอมเทาง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ออริกาโนชอบดินที่มีหินปูนและอินทรีย์วัตถุเป็นองค์ประกอบ การระบายน้ำดี ไม่ชอบน้ำขัง ไม่ชอบฝน ชอบแดดจัดและอุณหภูมิค่อนข้างอบอุ่น อุณหภูมิที่เหมาะสม 15 - 20 องศาเซลเซียส

การปลูก

เตรียมดินโดยขุดพลาสติกดินตากทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ยกแปลงกว้างขนาด 1 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมใส่ปุ๋ยแล้วผสมให้เข้ากัน ย้ายต้นกล้าที่มีอายุประมาณ 45 วัน จากการเพาะเมล็ด หรือแยกอาจต้นเดิมลงปลูกแปลงละ 3 แถวระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกเป็นเวลานาน ควรทำการผลิตในโรงเรือน


การดูแลรักษา

ใส่ปุ๋ย 15 - 15 - 15 อัตรา 30 กรัมต่อตารางเมตรหลังปลูก 15 วัน และใส่ทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยว พร้อมกำจัดวัชพืชรดน้ำให้ชุ่มพอดีแต่ไม่แฉะเพราะจะทำให้เกิดโรครากเน่า

การเก็บเกี่ยวและผลผลิต

เก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังจากย้ายกล้าปลูก 60 วัน และหลังจากนั้นเดือน ละหนึ่งครั้ง โดยใช้กรรไกรตัดยอด กิ่งแก่กิ่งอ่อน คัดแยกส่วนที่เสียออก ผลผลิตสดประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่

กระวาน
กานพลู
ขมิ้นชัน
จันทน์เทศ
ดีปลี
พริกไทย
มะแข่น
เร่ว
วานิลา
อบเชย
ไทม์
ออริกาโน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย