ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

รำศุภลักษณ์อุ้มสม

นาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550


รูปแบบของการแสดงละครใน
รำศุภลักษณ์อุ้มสม
เทคนิคและกระบวนการรำ

ละครนอก

เป็นละครรำที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เล่นนอกวังให้ชาวบ้านดู ภายหลังมี ผู้นำละครชนิดนี้ไปเล่นที่นครศรีธรรมราช เล่นแต่เรื่องมโนห์รา จึงเรียกละครชนิดนี้ว่า ละครโนห์ราตามที่กล่าวมาแล้วในละครโนห์ราชาตรี ละครที่แสดงนอกวังเดิมนี้เรียกว่าการแสดงละครเฉยๆ และนิยมเล่นกันในหมู่สามัญชนธรรมดา ต่อมาได้มีการนำรูปแบบวิธีการแสดงของละครชนิดนี้ถ่ายทอดเข้าไปสู่เขตพระราชฐานชั้นใน และเรียกชื่อละครที่เล่นถวายพระมหากษัตริย์ว่า “ละครใน” จึงเป็นเหตุให้ละครที่จัดแสดงอยู่นอกเขตพระราชฐานชั้นในมีชื่อเรียกว่า “ละครนอก”

รูปแบบวิธีการแสดง มุ่งการดำเนินเรื่องที่รวดเร็วสนุกสนาน เดิมใช้ผู้ชายแสดงล้วนๆ ตัวละครจะมีจำนวนมากกว่าละครละครโนห์ราชาตรี คือ มีตัวพ่อ ตัวแม่ พระรอง นางรอง เสนา นางกำนัล การแสดงละครนอก ผู้แสดงจะต้องพูดเอง ส่วนบทร้องจะมีต้นเสียงร้องแทน จุดเด่นของละครนอก คือการเจรจา ตัวละครพูดในลักษณะตลกโปกฮาทำให้เกิดความขบขัน หรือถ้าอยู่ในบทโศกเศร้า ตัวละครจะพูดไปร้องไห้ไปให้เห็นจริงจัง

การแต่งกาย เดิมแต่งอย่างชาวบ้านสามัญเหมือนละครโนห์ราชาตรี เมื่อมีละครนอกเล่นแพร่หลายแล้ว จึงมีผู้คิดเครื่องแต่งตัวสำหรับท้าวพระยา แต่งเพียงตัวเดียวเรียกตัวยืนเครื่อง โดยตัวละครจะสวมเครื่องประดับศีรษะ และเครื่องประดับบนตัวเปล่า ( ไม่สวมเสื้อ ) อย่างเดียวกับละครโนห์ราชาตรี แต่เมื่อเกิดละครผู้หญิงเล่นในพระราชฐาน ละครนอกก็รับเอาการแต่งตัวอย่างละครในมาใช้ ตัวละครทุกตัวจะแต่งกายยืนเครื่อง ต่างกันแต่เครื่องประดับศีรษะ พวกที่ไม่แต่งยืนเครื่อง คือตัวประกอบ เช่น ฤาษี เสนา ตัวตลก


เรื่องที่นำมาแสดง แสดงเรื่องอะไรก็ได้ ยกเว้นเรื่องที่นำมาแสดงละครใน 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา บทละครนอกครั้งกรุงศรีอยุธยามีอยู่ 20 เรื่อง คือ

1. การะเกษ
2. คาวี
3. ไชยทัต
4. พิกุลทอง
5. พิมพ์สวรรค์
6. พิณสุริยวงศ์
7. มโนห์รา
8. มณีพิชัย
9. สังข์ทอง
10. สังข์ศิลป์ชัย
11. สุวรรณศรี
12. สุวรรณหงส์
13. โสวัต
14. อิเหนาใหญ่
15. ไกรทอง
16. โคบุตร
17. ไชยเชษฐ์
18. พระรถ
19. โม่งป่า
20. ศิลปสุริวงศ์ ( เต็มศิริ บุณยสิงห์, 2514 )

ละครโนห์ราชาตรี
ละครนอก
ละครใน
ละครดึกดำบรรพ์
ละครพันทาง
ละครเสภา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย