Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

รำศุภลักษณ์อุ้มสม

นาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550


รูปแบบของการแสดงละครใน
รำศุภลักษณ์อุ้มสม
เทคนิคและกระบวนการรำ

องค์ประกอบการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม

ผู้แสดง

การแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมเป็นการรำคู่ ประกอบด้วยผู้แสดง 2 คน คือ ตัวพระ อุณรุท และนางศุภลักษณ์ มีวิธีการคัดเลือกผู้แสดง ดังนี้

โดยสรุปการคัดเลือกผู้แสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม ต้องคัดเลือกผู้แสดงจากผู้ที่มีฝีมือในการรำดี มีรูปร่างใกล้เคียงกัน และยังต้องเป็นผู้ที่มีฝีมือในการรำอยู่ในระดับเดียวกันทั้งตัวพระและตัวนาง เนื่องจากการแสดงชุดนี้ผู้แสดงจะต้องรำต่อตัวในลักษณะเป็นคนๆเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการยกเท้า ยืดยุบจังหวะ ใบหน้า และมือ ต้องสัมพันธ์สอดคล้องในท่าเดียวกัน เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ดนตรีและเพลงร้อง

บทร้องการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม

ปี่พาทย์ทำเพลงเชิด ร้องร่าย

เมื่อนั้น ศุภลักษณ์ผู้มีอัชฌาสัย
ได้ฟังบรรหารภูวไนย อรทัยชื่นชมยินดี
ร้องเพลงเชิดฉิ่ง จึงโอบอุ้มองค์พระเยาวเรศ
ประไพเพศเพียงท่อนมณีศรี

ออกโดยบัญชรรูจี เทวีก็พาออกไป
ปี่พาทย์ทำเพลงเชิดฉิ่ง
ร้องเพลงปะหลิ่ม

เลื่อนลอยมากลางนภากาศ โอภาสงามแข่งแขไข
แสงจันทร์จับองค์ภูวไนย วิไลล้ำกว่านวลจันทรา
สีดาวจับเครื่องพระโฉมฉาย อร่ามพรายกว่าดาวในเวหา
นวลพระองค์จับทรงกัลยา รจนางามเนื้อนวลผจง


ร้องเพลงเบ้าหลุด

งามนางเป็นพาหนะรอง ทำนองดั่งนางราชหงส์
งามภูวนาทนั่งดำรงทรง ดังองค์พรหมเมศฤทธี
ดั้นหมอกออกเมฆมาไวไว เทเวศอวยชัยอึงมี่
รีบเร่งเร็วมาในราตรี หมายมุ่งบุรีรัตนา

ปี่พาทย์ทำเพลงเชิด

วงดนตรีประกอบการแสดงการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมใช้วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องห้า เครื่องคู่หรือเครื่องใหญ่ตามโอกาสและความเหมาะสมในการแสดง เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย

1. ระนาดเอก
2. ฆ้องวงใหญ่
3. ปี่ใน
4. ตะโพน
5. กลองทัด
6. ฉิ่ง
3. การแต่งกาย

ตัวพระ (พระอุณรุท) แต่งยืนเครื่องพระ ดังนี้

1) เสื้อแขนยาว (สีเหลือง)
2) ผ้านุ่ง (แดงหรือม่วง)
3) สนับเพลา
4) ห้อยหน้า
5) ห้อยข้าง
6) รัดสะเอว
7) กรองคอ
8) ทับทรวง
9) สังวาล
10) เข็มขัดพร้อมหัว
11) อินทนู
12) ทองกร
13) ปะวะหล่ำ
14) แหวนรอบ
15) กำไลเท้า
16) ศีรษะสวมชฎา
17) อุบะดอกไม้ทัด

ตัวนาง (นางศุภลักษณ์) แต่งยืนเครื่องนางห่มสะไบสองชาย ดังนี้

1) ผ้าห่มนาง
2) ผ้านุ่ง
3) เสื้อในนาง
4) นวมนาง
5) จี้นาง
6) เข็มขัดพร้อมหัว
7) สะอิ้ง
8) ทองกร
9) ปะวะหล่ำ
10) แหวนรอบ
11) กำไลเท้า
12) ศีรษะใส่รัดเกล้าเปลว
13) อุบะดอกไม้ทัด

ตำนานบทละครเรื่อง อุณรุท
การสืบทอดท่ารำ
องค์ประกอบการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม
อุปกรณ์การแสดง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com