Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

รำศุภลักษณ์อุ้มสม

นาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550


รูปแบบของการแสดงละครใน
รำศุภลักษณ์อุ้มสม
เทคนิคและกระบวนการรำ

เทคนิคและกระบวนการรำ

การแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม เป็นการรำคู่ระหว่างตัวพระกับตัวนางที่อวดฝีมือผู้รำ ผู้ที่จะได้รีบการฝึกหัดรำชุดนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีฝีมือในการรำอยู่ในขั้นสูง และจะต้องมีฝีมือในการรำในระดับเดียวกันทั้งตัวพระและตัวนาง เนื่องจากตัวพระและตัวนางจะรำต่อตัวกันในลักษณะให้เป็นคน ๆ เดียวรำ ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลีลาท่าทาง ลักษณะรูปร่าง หรือความสง่างามภูมิฐานจะต้องพอ ๆ กันทั้งตัวพระและตัวนาง จึงจะทำให้การรำชุดนี้สวยงามน่าชมมากยิ่งขึ้น

กระบวนลีลาท่ารำชุดศุภลักษณ์อุ้มสม มีลักษณะที่แตกต่างไปจากท่ารำชุดอื่นๆ คือ การรำต่อตัว หมายถึง ผู้แสดงทั้งสองจะใช้ท่ารำท่าเดียวกันในลักษณะการประสานกลมกลืนกันไป ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความยากลำบากในการร่ายรำเป็นอย่างยิ่ง การแสดงชุดนี้จัดได้ว่าเป็นการรำเชิงนาฏศิลป์ชั้นสูง การร่ายรำในลักษณะนี้ปรากฏอยู่น้อยมากในการแสดงทั่วไป

นาฏยศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการรำชุดศุภลักษณ์อุ้มสม

นาฏยศัพท์ที่ใช้กับกิริยาการเคลื่อนไหวส่วนขาและเท้า

 

นาฏยศัพท์ที่ใช้กับกิริยาการเคลื่อนไหวส่วนแขนและมือ

นาฏยศัพท์ที่ใช้กับกิริยาการเคลื่อนไหวส่วนศีรษะและลำตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com