ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม  >>

เกมลูกเสือ

เกมการแข่งเรือบก

1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู่ ๆ แต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน 1 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่หรือแถวนั่งเอามือจับเอวคนข้างหน้า
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเส้นที่กำหนดด้วยการกระโดดพร้อม ๆ กัน โดยไม่ให้มือหลุดจากเอว หรือขาด แถวใดถึงเส้นที่กำหนดก่อนเป็นผู้ชนะ

อุปกรณ์ ปูนขาวโรยเส้น หรือใช้ไม้พลองวางในเส้นที่กำหนด

เลือกเกม » เกมการแข่งเรือบก เกมวิบาก เกมสวัสดี เกมผู้วิเศษ เกมขี่ม้าวงกลม เกมแข่งหุ่น เกมไหวพริบ เกมรถไฟด่วน เกมลูกเสือลอดถ้ำ เกมครอบครัวสัตว์ เกมขึ้นเขาลงห้วย เกมแข่งขันเขียนชื่อสถานที่ที่สำคัญ เกมสิบทิศ เกมจับข้ามแม่น้ำ เกมนำทาง เกมหาคู่ เกมซิบแซบ เกมนักโทษแหกคุก เกมหมาป่า เกมวิ่งอลวน

เอกสารอ้างอิง : สโมสรลูกเสือธนบุรี คู่มือลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


» ลูกเสือไทย
» พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2507
» เพลงลูกเสือ-เนตรนารี
» เพลงประกอบท่าทาง
» เกมลูกเสือ


» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้