ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม  >>

เพลงลูกเสือ-เนตรนารี

เลือกเพลง » เพลงรื่นเริงพักแรม เพลงเดี๋ยวเดียว เพลงร่วมเฮฮา เพลงยายมีกับยายจันทร์ เพลงรวมใจชาวค่าย เพลงวันอำลา เพลงสายบัว เพลงราชสดุดี เพลงสยามมานุสติ เพลงวชิราวุธรำลึก เพลงลูกเสือธีรราช เพลงมาร์ชลูกเสือ เพลงสร้อยเพลง เพลงจับมือลูกเสือ เพลงกันตรึม เพลงดอกทานตะวัน เพลงเคยชิดใกล้ เพลงสามัคคีร่วมใจ เพลงยามเย็น เพลงไก่ซิ่ง เพลงอุปสรรค เพลงลมเอ๋ยลม เพลง ก. ไก่ เพลงแท็คซี่-สามล้อ เพลงอยุธยารำลึก เพลงศึกบางระจัน เพลงอย่าเกียจคร้าน เพลงยินดีที่รู้จัก เพลงวันนี้ยินดี เพลงช่อมาลี เพลงยวนยาเหล เพลงตามองตา เพลงยวน ยวน ยวน เพลงเธอรำช่างน่าดู เพลงหล่อจริงนะดารา เพลงใกล้เข้ามาอีกนิด เพลงราชสดุดี เพลงเกียรติคุณลูกเสือไทย เพลงเกียรติศักดิ์ลูกเสือไทย เพลงลูกเสือด้วยกัน เพลงในหมู่ลูกเสือ เพลงช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพลงโอ้ลูกเสือ เพลงต้อนรับ เพลงพักแรม เพลงรักร่วมใจ เพลงตรงต่อเวลา เพลงได้เวลาเข้าเรียน เพลงวันเวลานาที เพลงคิดถึงลูกเสือ เพลงมาเสียที เพลงรอเธอ เพลงมองหา เพลงจันทร์วันเพ็ญ เพลงลูกเสือเฮฮา เพลงฝากใจให้กัน เพลงไป ไป มา มา เพลงคำปฏิญาณลูกเสือ เพลงสัญญาณนกหวีด เพลงวินัยลูกเสือ เพลงลุงแดงแปรงฟัน เพลงยายมี ยายมอย เพลงหมอดู เพลงคิดถึงแฟน เพลงหมดเวลา เพลงมาร้องเพลงกัน เพลงฟ้าราตรี เพลงด้วยแรงศรัทธา เพลงถึงเวลาแล้วคนดี เพลงต้านยาเสพติด เพลงรักในหลวง เพลงลูกเสือตรงเวลา เพลงอย่าชักช้า เพลงค่าของคน เพลงพบกันวันอบรม เพลงลูกเสือรักกัน เพลงศรัทธาลูกเสือไทย เพลงลูกเสือคนดี เพลงยิ้ม เพลงเพื่อน เพลงพบเพื่อนดี เพลงเราคือพี่น้อง เพลงเพื่อนกิน เพื่อนตาย เพลงโอ้อีสาน เพลงช่างโชคดี เพลงโชคดีหนักหนา เพลงลูกเสือไทย เพลงอกเอ๋ย เพลงหมู่บริการ เพลงผิดนัด เพลงลูกเสือง่วงนอน เพลงผจญภัยพาเพลิน เพลงปลูกป่า เพลงเทิดพระเกียรติ ร.9 เพลงร่วมใจรัก เพลงครอบครัวเดียวกัน เพลงเพื่อนเอยสุขใจ เพลงมาเข้าอบรม เพลงครูลูกเสือ เพลงฝากใจ เพลงคลาน เพลงรักป่าไม้ เพลงผีเสื้อ เพลงคนมีปัญญา เพลงสวัสดีน้องสาว เพลงหัว หู ตา ไหล เพลงแมงมุมลาย เพลงยูงรำแพน เพลงยุงกัดขา เพลงสุขใจ เพลงนกโพระดก เพลงแสนเพลินใจ เพลงสุขฤทัย เพลงออกกำลังกาย เพลงตบมือให้ดัง เพลงยิ่งยักยิ่งมัน เพลงเรียงลำดับ เพลงสดุดีมหาราชา เพลงคืนรอบกองไฟ เพลงมาลัยชาวค่าย เพลงกลองยาวรอบกองไฟ เพลงคำวอนก่อนลา เพลงลาวดวงเดือน เพลงสามัคคีชุมนุม เพลงก่อนจะจากกันไป เพลงจากกัน เพลงใจประสานใจ เพลงกำลังใจ เพลงคำสัญญา เพลงเอ่ยปากว่าจะลา เพลงจำพราก เพลงโอ้ยอดชีวา เพลงการให้อภัย เพลงอวยพรวันเกิด เพลงขอบคุณ เพลงเดินทางไกล เพลงเพลิดเพลินเดินทางไกล

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


» ลูกเสือไทย
» พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2507
» เพลงลูกเสือ-เนตรนารี
» เพลงประกอบท่าทาง
» เกมลูกเสือ


» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้