ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม  >>

เพลงลูกเสือ (เพลงประกอบท่าทาง)

เพลงที่ใช้ท่าทางของร่างกายประกอบเนื้อเพลง ใช้ในกิจกรรมการบันเทิงในกองลูกเสือหรือกิจกรรมเยาวชนอื่น ๆ เพื่อเป็นการบันเทิงผ่อนคลายหรือการนำเข้าสู่บทเรียน ซึ่งนอกจากจะเกิดความสนุกสนานแล้ว ยังได้ออกกำลังกายและฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกอีกด้วย

เลือกเพลง » หากว่าเรากำลังสบาย โฮกี้ - โพกี้ อับบราฮัม ยัก แมงวัน แมงหวี่ งูกินหาง ระฆังใบน้อย กระโดด ตบมือปับปับปับ แมงมุมลาย มาสนุกกันหนา ฉันเป็นกระต่าย ตบ 1 ตบ 2 มัสบิลลี่ เพลินจันทร์ จงเตรียมตัว โตงเตง มอเปอร์แล ความเกรงใจ อย่าเกียจคร้าน ความซื่อสัตย์ โฟค เฟียต ฟอร์ด เชิญเล่นดนตรี ระบำเปลี่ยนคู่ กังหันต้องลม ดนตรีมหาสนุก มีแมลงตัวหนึ่ง ออกกำลัง กระต่าย นางช้าง นกพิราบ ลอดอุโมงค์ ลิง สวัสดีน้องสาว ลา ไก่โต้ง ข้าวโพดสาลี นกกระเด้าดิน ยื่นแขน ทะเล ลูลาเล เป็ด ความสุข ดิซินิซานัง แจวเรือ ขอจงสวัสดี ระบำเจ็ดก้าว นี่มือใช่ไหม ทะเลแสนงาม เราชวนกันบิน หัว หู ตา ไหล่ ตบมือข้างซ้าย ตบมือให้พร้อมกัน เงาะหรือแงะ วนวนวน มัน ๆ เซ็ง ๆ กายบริหาร แมงปอ แมงป่อง หอย ปู กุ้ง ปลา คลายอารมณ์ สวัสดี ชิงลันชอง ยูงรำแพน มองมองหาอยู่ ยักเอว หัว บ่า เอว เข่าฉัน แมงอีฮูม โล้ชิงช้า ร่างกายฉัน มันยกร่อง หมดเสียแหละดี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


» ลูกเสือไทย
» พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2507
» เพลงลูกเสือ-เนตรนารี
» เพลงประกอบท่าทาง
» เกมลูกเสือ


» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้