วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

9

พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่

นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นตัวอย่างของวรรณคดีไทยที่ปรุงขึ้นด้วยอิทธิพลของวรรณคดีที่รับมาจากต่างชาติ มีผู้ศึกษาเรื่องที่มาของการแต่งเรื่องพระอภัยมณีไว้หลายคน สรุปได้ว่าสุนทรภู่แต่งเรื่องพระอภัยมณีโดยได้ “วัตถุดิบ” จาก 4 ทางด้วยกัน คือ

  1. จากวรรณคดีไทยและวรรณคดีต่างชาติที่นำเค้าเรื่องมาแต่งใหม่
  2. จากวรรณคดีจีน
  3. จากเหตุการณ์ทั้งในและนอกประเทศที่สุนทรภู่ได้ยินได้ฟังมา
  4. จากจินตนาการของสุนทรภู่เอง

ประเด็นเรื่องการรับอิทธิพลวรรณคดีต่างชาติจะอยู่ใน 2 ข้อแรก ดังนี้

จากวรรณคดีไทยและวรรณคดีต่างชาติที่นำเค้าเรื่องมาแต่งใหม่ ได้แก่ พระลอ อิเหนา รามเกียรติ์ สังข์ทอง

พระลอ ตอนศรีสุวรรณและสามพราหมณ์เข้าเมืองรมจักร ศรีสุวรรณและสามพราหมณ์เกี้ยวนางเกษราและสามพี่เลี้ยงในสวน ฉากรักนี้คล้ายกับฉากพระลอเกี้ยวพระเพื่อนพระแพง และนายแก้วนายขวัญเกี้ยวนางรื่นนางโรย

อิเหนา สุนทรภู่นำเค้าเรื่องมาแต่งหลายตอน เช่น รูปเสน่ห์นางละเวง นางละเวงส่งสารไปขอให้เจ้าเมืองต่างประเทศมาช่วยรบกับกองทัพฝ่ายพระอภัย พร้อมกับส่งรูปเสน่ห์ลงอาคมของนางไปด้วย เจ้าเมืองทั้งหลายหลงรูปเสน่ห์พากันยกทัพมาช่วย เจ้าละมานเป็นคนหนึ่งที่หลงรูปและตายเพราะความหลง เนื้อความตอนนี้เหมือนตอนวิหยาสะกำหลงรูปนางบุษบาจนต้องทำศึกกะหมังกุหนิง เพื่อชิงบุษบาจากจรกา วิหยาสะกำตายในที่รบ

ในเรื่องพระอภัยมณี รูปเสน่ห์จากเจ้าละมานตกไปอยู่ในมือพระอภัย ทำให้พระอภัยหลงเสน่ห์นางละเวง สุดสาครช่วยแก้ฤทธิ์อาคมได้ในเวลาต่อมา สินสมุทรเป็นสื่อรัก ในระหว่างพระอภัยมณีโดยสารเรือนางสุวรรณมาลีไปจากเกาะแก้วพิสดาร พระอภัยหลงรักนางสุวรรณมาลีแต่ไม่กล้าเกี้ยวแสดงความรัก จึงใช้ให้สินสมุทรไปขอผ้าสไบบ้าง นำสารรักไปให้บ้าง เหมือนอิเหนาขอให้สียะตราไปขอผ้าสไบและชานหมากจากนางบุษบา สุนทรภู่ยังให้พระอภัยมณีรำพันไว้ตอนนี้ว่า “เหมือนอิเหนาเผาเมืองเรื่องยังมี เรายังดีกว่าอิเหนาเป็นเท่าไร”รามเกียรติ์ สุนทรภู่น่าจะได้ความคิดเรื่องตัวละครมีกำเนิดจากพ่อแม่ต่างเผ่าพันธุ์จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ เพราะมีตัวละครลักษณะนี้หลายตัว เช่น มัจฉานุ เป็นลูกลิงกับปลา (หนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา) อสุรผัดเป็นลูกลิงกับยักษ์ (หนุมานกับนางเบญกาย) ในเรื่องพระอภัยมณีจึงมี สินสมุทร เป็นลูกมนุษย์กับยักษ์ (พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อ) และสุดสาครเป็นลูกมนุษย์กับเงือก (พระอภัยกับนางเงือก) นอกจากนี้นางเงือกและผีเสื้อสมุทรก็นำมาจากเรื่องรามเกียรติ์ ตอนผีเสื้อสมุทรสู้กับหนุมาน ส่วนนางเงือกมาจากนางสุพรรณมัจฉา

ได้อิทธิพลจากวรรณคดีจีน
เรื่องพระอภัยมณีเป็นนิทานคำกลอนแบบจักร ๆ วงศ์ ๆ แต่ขณะที่อ่านก็ได้กลิ่นอายของความเป็นจีนอยู่ไม่น้อย เช่น สุนทรภู่เรียกอาวุธว่ากระบี่ เกาทัณฑ์ เหมือนเรื่องจีน นอกจากนี้ ในด้านเนื้อเรื่องและตัวละคร ยังพบว่าวรรณคดีจีนที่มีอิทธิพลต่อสุนทรภู่ในการสร้างสรรค์เรื่องพระอภัยมณีมี 3 เรื่อง คือ สามก๊ก ไซ่ฮั่น เลียดก๊ก ดังนี้

สามก๊ก สุนทรภู่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องสามก๊กอยู่หลายตอน เช่น อุบายเผาเรือ นางละเวงทำอุบายเผากองทัพเรือของพระอภัยมณีที่ยกไปตีเมืองใหม่ จนกองทัพเมืองผลึกต้องถอยร่นไม่เป็นขบวน เหตุการณ์ตอนนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจจากเรื่องสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรือ เพราะอุบายของจิวยี่และขงเบ้ง

ความกตัญญูของสุดสาคร สุดสาครแสดงความกตัญญูต่อพระฤษีเกาะแก้วพิสดารโดยสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เจ้าเมืองการะเวกมอบให้ แล้วทับด้วยหนังเสือของพระฤษี ซึ่งสุดสาครกล่าวปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ถอดจนกว่าจะได้กลับไปหาพระฤษีอีกครั้ง การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเช่นนี้คล้ายคลึงกับเรื่องสามก๊ก โจโฉจับตัวกวนอูน้องร่วมสาบานของเล่าปี่ได้ คิดจะชุบเลี้ยงเพราะรู้ว่าเป็นคนมีฝีมือ จึงผูกใจกวนอูด้วยการบำรุงบำเรอให้ความสุขด้วยอาหารการกินพร้อมให้เสื้อผ้าชุดใหม่ กวนอูสวมเสื้อชุดใหม่ของโจโฉไว้ข้างในแล้วสวมเสื้อเก่าขาดที่เล่าปี่ให้ไว้ข้างนอก แสดงให้โจโฉเห็นว่ากวนอูเป็นคนกตัญญู จงรักภักดีต่อเล่าปี่ไม่เปลี่ยนแปลง

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้