สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเดินทางท่องเที่ยว

การเดินทางในสมัยโบราณ
การเดินทางในสมัยกลาง
การเดินทางเพื่อทำสงครามครูเสด
การเดินทางเพื่อจาริกแสวงบุญ
การเดินทางในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
การเดินทางในสมัยใหม่
การท่องเที่ยวในประเทศไทย
อนุสาร อ.ส.ท.
การทำงานท่องเที่ยว
ปีท่องเที่ยวไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
วิวัฒนาการการท่องเที่ยว

ปีท่องเที่ยวไทย

ในปี พ.ศ.2523 คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวไทยเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ททท. ก็ได้ริเริ่มจัดงานเทศกาลอันยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรก คือ งานเทศการเที่ยวเมืองไทย ณ บริเวณสวนอัมพร รายละเอียดในงานเป็นการจำลองเอาสิ่งสำคัญทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากภูมิภาคต่างๆ เข้ามาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านจำลองภาคต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาคเป็นส่วนประกอบ

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยได้รับการตอบรับจากชาวกรุงเทพฯในครั้งแรกนี้เรียกได้ว่าคนมืดฟ้ามัวดิน และผลจากการจัดงานนอกจากผลได้ทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ชาวกรุงเทพฯยังนับว่าได้เปิดหูเปิดตา ทำให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศของเราได้ได้แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง พนักงานของ ททท. ในช่วงนั้นต้องทำงานอีกหลายหลากในแบบที่ไม่เคยทำ บางคนต้องเป็นพิธีกร บางคนต้องไปขลุกอยู่กับคณะนักแสดง ทำให้เกิดเรื่องเล่าเป็นนิยายชีวิตของชาว ททท. เรื่องต่างๆ อีกมากมายหลากหลาย

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยยังได้จัดติดต่อมาอีกหลายปี และทุกปีก็ได้รับความสนใจจากชาวกรุงเทพฯ อย่างกว้างขวาง เป็นตัวอย่างและบทเรียนอันดียิ่งสำหรับการจัดงานประเภทตลาดและการประชุมต่างๆ ในเวลาต่อมา

วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2523 ททท.ได้จัด งานแสดงแสงและเสียงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ขึ้นเป็นงานใหญ่ นับเป็นก้าวหนึ่งของการจัดงานระดับชาติที่มีการใช้เทคโนโลยีแสง – เสียงอันยิ่งใหญ่เข้ามาเป็นส่วนประกอบ และทำให้ต่อมาการจัดการแสดงแสง – เสียง ได้กลายเป็นมหรสพในการท่องเที่ยวที่นิยมจัดขึ้นติดตามต่อเนื่องในที่ต่างๆ ที่มีเรื่องราวเหมาะสมอีกหลายแห่งด้วยกัน เช่น การจัดแสดงแสง – เสียง 417 ปี กรุงศรีอยุธยา และ สุโขทัย รุ่งอรุณแห่งความสุข เป็นต้น

 

การตระหนักถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยว เริ่มเด่นชัดขึ้น ดังปรากฏในคำบอกเล่าของ ภราเดช พยัฆวิเชียร (ผู้ว่าการ ททท. พ.ศ. 2542 - 2545) ขณะรับผิดชอบงานในกองพัฒนาการท่องเที่ยว เขียนไว้ใน “ทศวรรษแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยว” ในวาระ 25 ปี อนุสาร อ.ส.ท. ว่า “พร้อมๆ กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ปัญหาด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ก็มากขึ้นเช่นกัน...”พร้อมทั้งตอกย้ำปัญหาดังเห็นจากการที่ ภราเดชเขียนในอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับ กุมภาพันธ์ 2526 ว่า “ปัญหาในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมนั้นมากขึ้นทุกขณะ...ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหน ก็คงไม่สามารถที่จะชดใช้ทดแทนได้ ถึงวันนั้นแล้ว อย่าว่าแต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะไร้ความหมาย แม้แต่จะมีชีวิตอยู่รอดได้ก็ไร้ค่า” และต่อมาในเดือนมีนาคม ปี2526 คอลัมน์ “อนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม” จึงเกิดขึ้นในอนุสาร อ.ส.ท. เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้คนไทยย้อนกลับมามองบทบาทของการเป็นนักท่องเที่ยวในบ้านของตน

สารคดี บทความ ที่ตีพิมพ์ในอนุสาร อ.ส.ท. ยุคนั้นเริ่มสอดแทรกความคิดอ่านในเชิงอนุรักษ์ วิธีปฏิบัติตัวในการไปเยือนจุดท่องเที่ยวต่างๆ อย่างที่ควรจะเป็น ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและป่าไม้เริ่มเสื่อมโทรม ถูกคุกคามบุกรุกทำลาย สารคดีอย่าง “ก่อนจะไม่มีพรุ่งนี้ที่ทุ่งใหญ่นเรศวร” ของคุณดวงดาว สุวรรณรังสี อดีตบรรณาธิการ ซึ่งตีพิมพ์ในฉบับมกราคม 2527 สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแห่งยุคสมัยได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังมีสารคดีเชิงอนุรักษ์ที่ตีพิมพ์ในช่วงระยะนั้นอีกหลายเรื่อง อย่างเช่น “ฤๅแต้วแร้วท้องดำจะสูญพันธุ์ไปจากโลก” โดยคุณอุทัย ตรีสุคนธ์ นักปักษีวิทยา ฉบับตุลาคม 2535 กล่าวถึงป่าที่ราบต่ำที่หมู่บ้านบางเตียว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แหล่งอาศัยสุดท้ายของนกแต้วแร้วท้องดำ – สัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิด ที่มีจำนวนเหลือรอดเพียงน้อยนิดในบ้านเรา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้