ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป>>

ทิโค บราห์

ค.ศ. 1546 – 1601

อาจถือได้ว่า ทิโค บราห์ เป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในสมัยก่อนที่จะมีการใช้กล้องโทรทรรศน์ในทางดาราศาสตร์ ทิโค บราห์ เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1546 ในเมืองคนัดส์ทรุป ประเทศเดนมาร์ก เขาถูกส่งให้ไปเรียนที่เมืองโคเปนเฮเกนและเรียนกฎหมายที่เมืองไลป์ซิก แต่เขาหันมาสนใจดาราศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1565 และ 1566 เขาศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยในเมืองวิทเทนเบิร์กและโรสตอก


คำอธิบายภาพ หอสังเกตการณ์ยูรานิบอร์ก

ในปี ค.ศ. 1576 กษัตริย์เฟรดเดอริค ที่ 2 แห่งเดนมาร์กทรงประทานเกาะเฮเฟน (Hven) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกรุงโคเปนเฮเกน ให้แก่ ทิโค บราห์ พร้อมกับค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ เขาจึงสร้างหอดูดาวขึ้นมาบนเกาะแห่งนั้นชื่อว่า หอสังเกตการณ์ยูรานิบอร์ก (Uraniborg Observatory) ตลอดช่วงชีวิตของทิโค เขาได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือวัดทางดาราศาสตร์ขึ้นมากมาย เครื่องมือเหล่านั้นมีความแม่นยำในการวัดสูงมาก (ประมาณ 4 ลิปดา) ถึงแม้ว่าเครื่องมือวัดเหล่านั้นจะมีขนาดใหญ่มากก็ตาม ดังในภาพ

 


เครื่องวัดทางดาราศาสตร์ที่ทิโคประดิษฐ์ขึ้น


เครื่องวัดทางดาราศาสตร์ที่ทิโคประดิษฐ์ขึ้น

นอกจากนี้ทิโค ยังได้สร้างโรงพิมพ์ขึ้นบนเกาะเฮเฟน เพื่อตีพิมพ์ผลงานทางดาราศาสตร์ของเขา และสร้างหอสังเกตการณ์แห่งที่สองขึ้นที่ชั้นใต้ดิน เพื่อทำการสังเกตการณ์แยกเป็นอิสระจากหอสังเกตการณ์แห่งแรกและทำให้การวัดแม่นยำมากขึ้น ทิโคได้รวบรวมข้อมูลตำแหน่งดาวเคราะห์และจัดทำแคตาล๊อกตำแหน่งดาวเคราะห์ขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการวัดตำแหน่งทางดาราศาสตร์ด้วยตาเปล่าที่แม่นยำที่สุดในสมัยนั้น

สิ่งที่ทำให้ ทิโค บราห์ ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงทางด้านดาราศาสตร์คือ การสังเกตและบันทึกซุปเปอร์โนวาในกลุ่มดาวแคสซิโอเปีย ในปี ค.ศ.1572 ซึ่งทำให้แรงบันดาลใจให้เขาแต่งหนังสือเรื่อง De Nova Stella และการค้นพบดาวหางในปี ค.ศ. 1577 โดยใช้การวัดแบบพารัลแลกซ์


วงโคจรของดาวหางตามแบบจำลองดาวเคราะห์ระบบทิโคเนียน

การสังเกตการณ์ของทิโคทำให้เขาพิสูจน์ได้ว่า ทฤษฎีของพโตเลมีและอริสโตเติลเกี่ยวกับสวรรค์ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถสังเกตพบการเกิดพารัลแลกซ์ประจำปีของดาวฤกษ์ดังที่ทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสได้ทำนายไว้ ทิโคจึงตั้งแบบจำลองระบบดาวเคราะห์ขึ้นใหม่ เรียกว่า แบบจำลองดาวเคราะห์ระบบทิโคเนียน (Tychonian Planetary Model) หรือเรียกว่า ทฤษฎีจีโอเฮลิโอเซนทริก (Geoheliocentric Theory) ซึ่งประกอบไปด้วย โลกซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพ ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก และดาวเคราะห์ทั้งหมดโคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งตรงกับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่เขาสามารถสังเกตได้ ยกเว้นการเกิดพารัลแลกซ์ประจำปีของดาวฤกษ์

ทิโคได้จ้างเคปเลอร์ (Kepler) ให้มาเป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเป็นจำนวนมากจากการสังเกตการณ์ของเขา จนกระทั่งปี ค.ศ. 1598 เขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์อีกต่อไป จึงย้ายไปอยู่ที่เมืองพราค (Prague) และได้รับแต่งตั้งจากจักรพรรดิโรมันรูดอล์ฟที่ 2 ให้เป็นนักคณิตศาสตร์แห่งราชวงศ์ ทิโคจึงไม่ได้ทำการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ต่ออีกเลย จนกระทั่งสิ้นชีวิตลงในปี ค.ศ. 1601 โชคดีที่เคปเลอร์เป็นผู้เก็บรวบรวมสมบัติการศึกษาทางดาราศาสตร์ทั้งหมดของทิโคและทุ่มเทค้นคว้าต่อไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย