วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ใบพาย

ชื่อสามัญ : ใบพาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Viola betonicifolia J.E. Smith
วงศ์ : VIOLACEAE

  • ลักษณะลำต้น : ลำต้นอยู่ใต้ดิน ส่วนที่โพล่ขึ้นมาจะเป็นก้านใบและใบ มีความสูงประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร
  • ลักษณะใบ : ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ขอบใบหยักโค้ง กว้าง 2 - 3 เซนติเมตร ยาว 5 - 10 เซนติเมตร ใบจะโพล่ขึ้นมาจากผิวดิน
  • ลักษณะดอก : จะออกดอกตลอดปี แต่จะมีมากในช่วงฤดูฝน ดอกจะเป็นดอกเดี่ยวๆออกมาตามซอกใบ ก้านดอกจะชูช่อสูงยาวพ้นใบ ดอกจะเป็นลักษณะหลอดเล็กๆส่วนปลายดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ มีสีม่วงอ่อนถึงสีชมภู แซมด้วยเส้นสีม่วงเข้มตามความยาวของใบ เมื่อดอกแก่ใกล้ร่วงโรย สีม่วงจะค่อยๆจางลงเรื่อยๆจนเป็นสีขาว
  • แหล่งที่พบในไทย : โดยส่วนใหญ่สามารถพบตามภูเขาหินทราย ในบริเวณที่เป็นดินทรายถึงดินร่วนปนทราย ที่ค่อนข้างชื้นแฉะ เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง แต่ก็ยังหาได้ยาก

ที่มา http://www.thailandgeographic.com/flora/herb/viola-betonicifolia-th.html 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้