เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์  >>

น้ำสกัดชีวภาพ

น้ำสกัดชีวภาพเพื่อป้องกันและจำกัดศัตรูพืช
การใช้สารสกัดธรรมชาติจากพืช
ชนิดของสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันศัตรูพืช

ชนิดของสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันศัตรูพืช

บอระเพ็ด

วิธีเตรียมและการใช้
นำเถาบอระเพ็ดสด 5 กก. หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วบดหรือโขลกให้ละเอียดผสมกับน้ำ 12 ลิตร ทิ้งไว้นาน 12 ชั่วโมง จากนั้นกรองเอาแต่น้ำด้วยผ้าขาวบาง ๆ ก่อนน้ำไปใช้ให้ผสมสารจับใบ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน หรือแชมพู ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ใช้ฉีดพ่นวันละ 1 ครั้ง เวลามีปัญหาศัตรูพืช หรือใช้บอระเบ็ดสดสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ หว่านทั่วแปลงข้าวครั้งแรกหลังจากหว่านข้าวได้ 7 วัน และอีกครั้งเมื่อข้าวอายุได้ 60 วัน ในอัตราบอระเพ็ด 10 กก./ไร่

 • ศัตรูเป้าหมาย ได้แก่ เพลี้ยกระโดด จักจั่นสีเขียว หนอนกอ หนอนกระทู้

สะเดา(สะเดาไทย,สะเดาอินเดีย,สะเดาช้าง)

วิธีเตรียมและการใช้มีทั้งแบบใช้เมล็ดกับใช้ใบ
กรณีใช้เมล็ด ให้นำเมล็ดสะเดาที่แห้งแล้ว 1 กก. มาบดหรือโขลกให้ละเอียด เอาผงเมล็ดที่ได้มาแช่น้ำ 20 ลิตร หรือ 1 ปิ๊บ ทิ้งไว้นาน 12-24 ชั่วโมง แล้วกรองเอาแต่น้ำด้วยผ่าขาวบาง ส่วนกากสามารถใช้ทำปุ๋ยได้ ก่อนนำไปใช้ให้ผสม การจับใบ เช่น ผงชักฟอก,น้ำยาล้างจาน,หรือแชมพู ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดน้ำพ่นทุก ๆ 6-10 วัน ในช่วงเวลาเย็น กรณีใช้ใบ ต้องใช้ใบสะเดาสด (ใบสดจะมีสีเขียวเข้ม) ไม่น้อยกว่า 2 กก. นอกนั้นใช้วิธีการทำและวิธีใช้เช่นเดียวกันเมล็ด

 • ศัตรูเป้าหมาย ได้แก่ ด้วงหมัดผัก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยกระโดดหลังขาว ผีเสื้อม้วนหวาน หนอนกอสีครีม หนอนกอข้าว หนอนกระทู้ หนอนม้วนใบข้าว หนอนชอนใบส้ม หนอนกระทู้กัดต้น หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ หนอนใยกะหล่ำ ด้วงเต่าฟักทอง หนอนใยผักตักแตน ไส้เดือนฝอย และแมลงในโรงเก็บ

กระเทียม

วิธีการเตรียมและการใช้
กรณีใช้สำหรับฉีดพ่น ทำได้โดยใช้กระเทียม 1 กำมือใหญ่บดหรือโขลกให้ละเอียด เติมน้ำร้อนครึ่งลิตร ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วกรองเอาแต่น้ำด้วยผ้าขาวบาง ๆ ผสมน้ำลงไปอีก 4 ลิตร ก่อนนำไปใช้ให้ผสมสารจับใบในอัตราส่วนครึ่งช้อนโต๊ะ ใช้ฉีดพ่น 2 ครั้ง กรณีทำเป็นผงใช้โรย ให้ใช้กระเทียมแกะกลีบ 1 กำมือพูนๆ บดหรือโขลกละเอียดให้เป็นผง นำผงที่ได้ไปใช้กำจัดศัตรูพืช โดยใช้โรยบนพืชผักที่มีปัญหา โรยในเวลาที่พืชผักไม่เปียก

 • ศัตรูเป้าหมาย ได้แก่ ด้วงปีกแข็ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไส้เดือนฝอย แมลงหวี่ขาว โรคราน้ำค้าง และโรคราสนิม

พริก,พริกไทย

วิธีเตรียมและการใช้
ให้บดพริกหรือพริกไทย 100 กรัม จากนั้นพริกหรือพริกไทยที่บดแล้วผสมน้ำ 1 ลิตรทิ้งไว้ 20 ชั่วโมง กรองเอาแต่น้ำด้วยผ้าขาวบาง ให้เติมน้ำลงไปอีก 1 ลิตร ก่อนให้ผสม สารจับใบ เช่น ผงชักฟอก น้ำยาล้างจาน 1 หยด นำไปฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน

 • ศัตรูเป้าหมาย ได้แก่ มด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนผีเสื้อ ด้วงปีกแข็ง หนอนกะหล่ำปลี ด้วงใน ข้าว และไวรัสบางชนิด

ยาสูบ

วิธีเตรียมและการใช้ ให้นำก้านและใบยาสูบ 1 กก. บดหรือโขลกให้ละเอียด แช่ก้านและใบยาสูบที่ตำละเอียดในน้ำ 5 ลิตร นาน 1 วัน จากนั้นเติมผงสบู่ 1 กำมือ แล้วกรองเอาไปใช้ ใช้ฉีดพ่นในแปลงพืชผัก

 • ศัตรูเป้าหมาย ได้แก่ เพลี้ยอ่อน หนอนผีเสื้อ ด้วงมัดกระโดด หนอนชอนใบ และเพลี้ยไฟ

มะรุม (มะค้อนก้อม)

วิธีเตรียมและการใช้
นำใบของมะรุมมาคลุกเคล้าในดินที่เตรียมไว้ก่อนจะปลูกพืช หลังจากนั้นทิ้งไว้ 1 อาทิตย์ เพื่อให้สารที่อยู่ในใบของมะรุมออกฤทธิ์เมื่อใบเน่าเปื่อย จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดี

ผกากรอง

เป็นไม้กิ่งพุ่มสูง 1-2 เมตร มีกลิ่นรุนแรง ใบออกตรงกันข้าม กลีบดอกย่อยสีชมพู แดง เหลือง ขาวและส้มติดกันเป็นหลอด กลีบเลี้ยงมีสีเขียว ลกลม เมื่อลูกมีสีดำภายในมี 2 เมล็ด ออกดอกตลอดปี กากรองนั้นมีสาร lantadene A ซึ่งมีพิษต่อระบบประสาทของแมลง

วิธีสกัด
ใช้ดอกและใบ 50 กรัมบดกับน้ำกลั่น 400 ซีซี หรือใช้เมล็ดบดละเอียดอัตรา 1 ต่อ 2 ส่วนแช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงแล้วกรองแต่น้ำไปฉีดแมลง

 • ศัตรูเป้าหมาย กำจัดหนอนห่อใบข้าววัยที่ 2 หนอนกระทู้ผัก

หางไหลหรือโล่ติ๊น

เป็นไม้เลื้อยชนิดแข็งลักษณะเป็นเถา ใบออกเป็นช่อ มีใบย่อย 7 ใบ ลักษณะรูปไข่ค่อนข้างยาวโคนใบเล็กเรียวขึ้นไปและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกเป็นช่อขนาดเล็กสีแดงอ่อนรูปร่างเหมือนดอกถั่ว รากอยู่ใต้ดิน ผลมีลักษณะเป็นฝักแบน เมล็ดภายในฝักกลมและแบนเล็กน้อย สีน้ำตาลปนแดง หางไหลมีสารที่ทำให้แมลงหายใจได้น้อยลง ทำให้ขาดออกซิเจน และตายในที่สุด

วิธีการเตรียมและการใช้
บดหางไหลประมาณ 1 กก. ต่อน้ำ 20 ลิตร ทิ้งไว้ 1-2 วัน นำมากรองใช้ ฉีดพ่นกำจัดแมลง หรือแช่รากกล้าข้าว 18 ชั่วโมง ก่อนปักดำ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียวได้

 • ศัตรูเป้าหมาย ใช้กำจัดหนอนห่อใบข้าว หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น

  แต่มีข้อควรระวังคือ หางไหลหรือโล่ติ๊กเป็นพิษกับปลา ไม่ควรให้กับพืชที่ปลูกยกร่องหรือพืชที่ปลูก ใกล้แหล่งน้ำ

สลอด (สบู่ดำ)

เป็นไม้พุ่ม ใบและช่อดอกคล้ายกับใบฝ้ายแต่หนากว่า ใบหยักคล้ายใบละหุ่งแต่หยักตื้นมี 4 แฉก ดอกมีขนาดเล็ก ผลเกลี้ยงเกลารูปทรง 6 เหลี่ยมคล้ายลูกจันทร์ เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 3 รอย ภายในผลมี 3 เมล็ด ๆ มีรูปร่างสามเหลี่ยมมุมบนมีสีน้ำตาล

วิธีการเตรียมและการใช้
นำลูกสลอดมาบดละเอียด 1 กก. แช่น้ำ 1 ปี๊บ ทิ้งไว้ 3 วัน กรองเอาแต่น้ำไปใช้ฉีดพ่นในแปลงผัก

หนอนตายหยาก

เป็นไม้เถา เถากลมเล็กเรียวสีเขียว พาดพันต้นไม้อื่น ใบรูปหัวใจ ผิวและขอบเรียบสีเขียวเข้มมีหัวเป็นแท่งกลมยาว ขนาดนิ้วมือกระจุก ดอกตูมเป็นรูปเหมือนเงินรางสีเขียวอมเหลือง บานออกเป็นสีแดงเข้มหรือขาว ฝักเล็กปลายแหลม ยาว 2 ซม. ขึ้นตามป่าดงดิบทั่วไป

วิธีการเตรียมและการใช้
ใช้รากประมาณ 1 กก. มาตำและแช่น้ำ 20 ลิตร นาน 1 – 2 วัน กรองเอาแต่น้ำมาใช้ฉีดพ่นแมลง ก่อนใช้ให้ผสมสารจับใบ เช่น น้ำยาล้างจาน แชมพู ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ฉีดพ่นแมลง 1 – 2 ครั้ง

 • ศัตรูเป้าหมาย หนอนกระทู้ หนอนใยผัก และหนอนคึบ

ตะไคร้หอม

เป็นพืชล้มลุกที่ขึ้นเป็นกอใหญ่ ๆ เหมือนตะไคร้บ้าน แต่ลำตนเป็นข้อและปล้องสีม่วงแดง ใบยาวกว่าตะไคร้บ้าน ออกดอกในช่วงฤดูหนาวเป็นช่อยาวใหญ่ โน้มอ่อนลง สีน้ำตาลแดงคล้ำ ใบและต้นมีกลิ่นหอมฉุนจัด ใบชุ่มไปด้วยน้ำมันเมื่อถูกไฟจะลุกได้ง่ายที่สุด ขยายพันธุ์แบบแยกหน่อ

วิธีการเตรียมและการใช้

 • ใช้ใบสดผสมกับข่า ใบสะเดาสด ตำให้ละเอียด อัตรา 1:1:1 แช่น้ำ 1 ปี๊บ หมักทิ้งไว้ 1 คืน แล้วกรองเอาแต่น้ำไปใช้ อัตราส่วน 10 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดกำจัดแมลงในแปลงผัก
 • ใช้ใบสดและแห้งของคะไคร้ที่แก่จัด รองพื้นยุ้งฉาง เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชทำลายผลลิตในโรงเก็บ

  ศัตรูเป้าหมาย หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก แมลงในยุ้งฉาง

สาบเสือ (ต้นเสือหมอบ,หญ้าดอกขาว,หญ้าลืมเมือง,หญ้าเมืองร้าง,หญ้าเหม็น)

เป็นไม้ที่แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มสูง 1-2 เมตร ตามลำต้นและกิ่งก้านจะมีขนนุ่มประปราย ใบมีลักษณะเป็นรูปหอก ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย มีขนปกคลุมทั้งใบ ดอกเป็นช่อ อยู่ตรงส่วนปลายกิ่ง มีสีม่วงหรือเงินอมม่วงอ่อน ผลมีขนาดเล็ก มีสีดำ เป็นเหลี่ยม 5 เหลี่ยมวิธีเตรียมและการใช้
เอาต้นและใบสาบเสือแห้งประมาณ 1 กก. แช่น้ำ 1 ปิ๊บ (20 ลิตร) ทิ้งไว้ 1-2 คืน แล้วกรองเอาแต่น้ำมาใช้ ถ้าให้ดีควรผสมสารจับใบเข้าไปด้วยจะทำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 • ศัตรูเป้าหมาย หนอนใยผัก , หนอนกระทู้ผัก, เพลี้ยอ่อน

ว่านน้ำ

เป็นไม้ล้มลุก สูง 1-2 เมตร พบตามริมหนองน้ำหรือที่ชื้นแฉะ (บางคนชอบปลูกเป็นไม้ประดับ) โดยมีเหง้าอยู่ใต้ดินลักษณะเป็นรูปกระบอกยาวประมาณ 5-20 ซม. เจริญไปตามยาวขนานกับผิวดินไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน ว่านน้ำจะมีน้ำมันหอมระเหยที่เป็นพิษต่อระบบประสาทของแมลง ส่วนที่มีสารออกฤทธิ์คือเหง้า มีฤทธิ์เป็นสารฆ่าแมลง ขับไล่แมลง ทำให้แมลงหยุดชะงักการกินและยับยั้งการสืบพันธุ์ของแมลง

วิธีเตรียมและการใช้
ให้นำเหง้าว่านน้ำ 30 กรัม มาบดหรือโขลกให้ละเอียดผสมน้ำ 4 ลิตร ทิ้งไว้ 20 ซม. หรือจะต้มนาน 45 นาทีก็ได้จากนั้นกรองเอาแต่น้ำด้วยผ้าขาวบาง ก่อนนำไปใช้ให้ผสมสารจับใบ ใช้ฉีดพ่น 2 ครั้ง เวลาที่ปัญหาหรือใช้เหง้าบดเป็นคลุกเคล้ากับเมล็ดพันธุ์พืชที่แห้ง ในอัตราส่วนว่านน้ำ 1 กก. ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าว 50 กก. เพื่อป้องกันแมลงศัตรูในโรงเก็บ

 • ศัตรูเป้าหมาย แมลงวันแตง, แมลงวันทอง, ด้วงหมัดผัก , หนอนกระทู่ผัก , แมลงในโรงเก็บ, ด้วงงวงข้าว, ด้วงเจาะเมล็ดถั่ว, มอดตัวป้อม, มอดข้าวเปลือกและแมลงกัดกินผัก

ยี่โถ

เป็นไม้พุ่มสูง 2-3 เมตร แตกสาขามากมาย ลำต้นเกลี้ยงเปลือกสีเทา มีน้ำยางสีขาว ดอกมีสีขาว แดงชมพูแก่ เหลืองอ่อน ใบมีฤทธิ์ต่อหัวใจอาจทำให้ตายได้

วิธีเตรียมและการใช้

 1. นำดอกและใบจำนวน 1 กก. มาบดหรือโขลกให้ละเอียด
 2. นำมาแช่น้ำ ½ ปิ๊บ ทิ้งไว้ 2 วัน
 3. กรองเอาแต่น้ำไปใช้และก่อนนำไปใช้ให้ผสมสารจับใบ เช่น ผงซักผ้า , น้ำยาล้างจาน, แชมพู, ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
 4. ใช้ฉีดพ่น 2 ครั้ง (วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 2 วัน ) เวลาทีปัญหาศัตรูพืช

ศัตรูเป้าหมาย หนอนหลายชนิดในแปลงผัก

ดอกดาวเรือง (ดอกคำปู้จู้)

เป็นพืชล้มลุก อายุ 1 ปี ใบประกอบแบบขนนก ดอกเป็นกระจุกสีส้มเหลือง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ปลูกเป็นไม้ประดับ

วิธีเตรียมและการใช้

 1. นำดอกดาวเรือง จำนวน 500 กรัม ต้มใน น้ำ 4 ลิตร ทิ้งไว้ให้เย็น
 2. กรองเอาแต่น้ำด้วยผ้าขาวบางผสมน้ำลงไปอีก 4 ลิตร
 3. ก่อนนำไปใช้ให้ผสมสารจับใบ เช่น ผงซักผ้า, น้ำยาล้างจาน, แชมพู, ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
 4. ใช้ฉีดพ่น 2 ครั้ง (วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 2 วัน)

  ศัตรูเป้าหมาย เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่น , เพลี้ยหอย. เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยไฟ, แมลงหวี่ขาว ฯลฯ

น้อยหน่า

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยวรูปไข่ ออกดอกตามง่ามใบ ผลร่วมทรงกลม เปลือกเป็นตา ๆ มีร่องลึกตามแนวเนื้อหุ้มเมล็ดภายในผล เมล็ดรูปกระสวยสีน้ำตาลไหม้ ปลูกเป็นอาหารขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

วิธีการเตรียมและการใช้

 1. นำเมล็ดประมาณ 1 กก. บดละเอียด
 2. นำไปผสมน้ำ 1 ปิ๊ป (20 ลิตร) แช่ทิ้งไว้ 1-2 วัน
 3. กรองเอาแต่น้ำด้วยผ้าขาวบาง และก่อนนำไปใช้ให้ผสมสารจับใบ เช่น ผงซักผ้า, น้ำยาล้างจาน, แชมพู, ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ

  ศัตรูเป้าหมาย เพลี้ยอ่อนในแปลงผัก

มะเขือเทศ (มะเขือส้ม)

วิธีเตรียมและการใช้

 1. ให้ใช้ใบสดมะเขือเทศ 3 กรัม บดหรือโขลกให้ละเอียด ผสมน้ำ 5 ลิตร หรือใช้ใบสด
 2. มือพูน ๆ บดโขลกให้ละเอียดผสมน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน 2 ลิตร ผสมน้ำทิ้งไว้ 5 ชม.
 3. กรองด้วยผ้าขาวบาง ก่อนนำไปใช้ให้ผสมกับสารจับใบเช่น ผงซักผ้า, น้ำยาล้างจาน, แชมพู ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
 4. ใช้ฉีดพ่นทุก ๆ 2 วัน (วันละ 1 ครั้งติดต่อกัน 2 วัน)

  ศัตรูเป้าหมาย ด้วงหมัดผัก, ด้วงหน่อไม้ฝรั่ง, แมลงวันทั่วไป, หนอนเจาะลำต้นลายจุด, ไรแดง, หนอนผีเสื้อ,หนอนใยผัก, ไส้เดือนฝอย

ขมิ้นชัน

วิธีการเตรียมและการใช้

 1. ใช้หัวขมิ้นแก่สด 1 กก. ทุบพอแหลก แช่น้ำ 20 ลิตร นาน 1-2 วัน
 2. กรองด้วยผ้าขาวบางก่อนนำไปใช้ให้ผสมสารจับใบ เช่น ผงซักผ้า, น้ำยาล้างจาน, แชมพู, ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ถ้าใช้สมกับหัวว่านน้ำอย่างละ ½ กก. จะช่วยเสริมฤทธิ์กัน หรือใช้ล่อแมลงวันทอง

  ศัตรูเป้าหมาย หนอนกระทู้ผัก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้